empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Płynny przepływ danych HPLC

Od ważenia do wyników analiz

Chromatografia w analitycznych laboratoriach badawczo-rozwojowych i kontroli jakości

Laboratoria kontroli jakości (QA/QC) są odpowiedzialne za kontrolę i wprowadzanie produktów do obrotu. W celu weryfikacji jakości partii produkcyjnej stosowane są różne sprawdzone metody. W laboratoriach QA/QC działających w branży farmaceutycznej i pokrewnych analiza i badania zanieczyszczeń (stężenie/zawartość i skład) produktów są powszechnie prowadzone za pomocą technik chromatograficznych, takich jak HPLC lub GC. W metodach tych wykorzystuje się znane substancje odniesienia jako wzorce kalibracji, aby uzyskać identyfikowalne wyniki oceny. W przypadku analizy ilościowej wymagane jest dokładne stężenie wzorców w celu określenia stężenia substancji w produkcie. Wielokrotne przeprowadzanie takich analiz w ciągu dnia wymaga dużego wysiłku w celu właściwego przygotowania próbek i wzorców, a także analizy i interpretacji z ciągłym generowaniem i przesyłaniem danych dotyczących wszystkich istotnych parametrów.
Rozwiązanie – LabX z OpenLab
Bezproblemowa integracja rozwiązań Agilent OpenLab CDS i LabX zapewnia cyfrowe i skalowalne rozwiązania wagowe, które zapewniają lepsze wyniki chromatografii. Zintegrowane rozwiązania firm METTLER TOLEDO i Agilent Technologies umożliwiają automatyczny i bezproblemowy transfer danych ważenia oraz ich metadanych z oprogramowania wagi LabX™ do dysku CDS OpenLab. To rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć potencjalne błędy, unikając konieczności ręcznego przepisywania lub obliczania w całym procesie analitycznym. Rozwiązanie może być używane ze skanerem kodów kreskowych w celu dokładnej identyfikacji próbek i partii.
Rozwiązania XPR do przygotowywania próbek i wzorców
Wagi analityczne Excellence spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zgodności z przepisami. Portfolio oferuje dokładność odczytu 0,002–0,1 mg i nośność do 320 g, aby zaspokoić wszystkie potrzeby ważenia analitycznego.
Automatyczna waga XPR wyznacza nowy standard ważenia dzięki automatycznemu dozowaniu proszków i cieczy. Oferta modułowa umożliwia proste i ręczne procesy robocze, a także bardziej zautomatyzowane procesy z użyciem modułów dozowania rozpuszczalników lub proszków, opcjonalnych zmieniaczy próbek, a nawet w pełni zautomatyzowanych systemów zrobotyzowanych.
Oprogramowanie LabX
Oprogramowanie LabX ułatwia wydajne przygotowywanie rozwiązań dzięki automatycznym obliczeniom, dokumentacji i przetwarzaniu danych w produktach laboratoryjnych METTLER TOLEDO. Metadane są automatycznie rejestrowane i zapisywane w centralnej bazie danych. LabX zapewnia prowadzenie krok po kroku przez Twoją procedurę SOP (Standard Operating Procedure) z przejrzystymi instrukcjami na ekranie. Oprogramowanie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa procesów i umożliwia spełnienie wymagań FDA ALCOA+ dotyczących integralności danych. LabX zapewnia pełną identyfikowalność wyników, ponieważ wszystkie dane ważenia są przechowywane centralnie i łatwo dostępne na potrzeby audytu.
Oprogramowanie OpenLab
OpenLab CDS to system danych chromatograficznych firmy Agilent, który łączy wydajność, użyteczność i integralność danych. Za pomocą pojedynczego interfejsu użytkownika programu Sample Scheduler do OpenLab można planować i tworzyć harmonogram analiz oraz sterować systemami Agilent LC lub GC, a także urządzeniami chromatograficznymi innych dostawców używanymi w laboratorium, aby skrócić czas realizacji, uzyskać pełny przegląd analiz i przydzielonych urządzeń oraz usprawnić wprowadzanie nowych pracowników, ich szkolenie i wsparcie.
Zalety zintegrowanego przepływu danych między oprogramowaniem LabX i OpenLab
1. Automatyczny transfer danych
To bezproblemowo zintegrowane rozwiązanie umożliwia bezpośredni i automatyczny transfer danych ważenia, w tym metadanych (takich jak identyfikator partii, użytkownik, związki, identyfikator zadania itp.) z wagi do systemu danych chromatograficznych. Pomaga to zrobić krok w kierunku laboratorium cyfrowego i niezużywającego papieru.
2. Bezbłędne obliczenia
Oprogramowanie LabX automatycznie oblicza wymaganą ilość rozpuszczalnika i wynikające z tego stężenie, nawet w przypadku pracy z kolbą wolumetryczną. Dzięki temu w procesie przygotowania próbki i standardowego przygotowania nie są wymagane żadne obliczenia ręczne.
3. Ograniczenie błędów przy przepisywaniu
Automatyczny transfer danych znacznie zmniejsza ryzyko błędów przy przepisywaniu. Ręczne przepisywanie danych ważenia często prowadzi do niedokładnych wyników analitycznych. W cyfrowym i automatycznym przebiegu procesu można znacznie zwiększyć niezawodność tych etapów.
4. Pełna identyfikowalność
Każdy etap procesu jest rejestrowany w oprogramowaniu LabX i w razie potrzeby dostępny do późniejszego zbadania. Dane ważenia i wymagane metadane są przesyłane do CDS, ale pełne dane ważenia (takie
jak dane wzorcowania wagi) są przechowywane
w LabX i można je znaleźć za pomocą identyfikatora zadania LabX.
5. Zgodność z wymogami ALCOA+
Zgodne z CFR, część 11, oprogramowanie LabX może wspierać użytkownika w spełnieniu wymagań FDA ALCOA+ dotyczących integralności danych.
6. Większa wydajność przygotowywania wzorców i analiz
Zautomatyzowane procesy robocze z modułem dozowania cieczy lub proszków będą miały pozytywny wpływ na przepustowość i produktywność. Automatyczne dozowanie oszczędza czas poświęcony na ręczne uzyskanie precyzyjnej i dokładnej małej ilości docelowej proszków.
7. Prosta obsługa i wskazówki dotyczące przebiegu pracy
Aby rozpocząć ważenie, wystarczy jedno dotknięcie przycisku na ekranie wagi. W wadze LabX™ wyświetlane są szczegółowe instrukcje dla operatora zapisane w procedurze SOP.

Analiza chromatograficzna – przygotowanie próbek i wzorców

Obejrzyj film XPR Automatic Balances by METTLER TOLEDO

 

 

Autor:
METTLER TOLEDO
Dodał:
Mettler-Toledo Sp. z o. o.