Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Flash DSC — innowacyjna analiza termiczna służąca do szybkiej charakterystyki materiałów

Technologia Flash DSC rewolucjonizuje DSC o dużej szybkości skanowania. Skorzystaj z najszybszej dostępnej na rynku technologii DSC — doskonałego analizatora do badania procesów szybkiej krystalizacji i reorganizacji W tym opracowaniu technicznym przedstawiono w zarysie Flash DSC, nowatorską...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Termiczna analiza żywności

Analiza termiczna w przemyśle spożywczym. Spis treści Wstęp 1. Rola analizy termicznej w badaniu żywności 2. Zastosowania i techniki analizy termicznej 3. Przykłady 3.1. Denaturacja białkowa czterech rodzajów ziaren 3.2. Wpływ zawartości skrobi na pęcznienie w wodzie 3.3. Wpływ wilgoci na...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Podstawy pomiaru pH

Podstawowa wiedza o pH i prawidłowych pomiarach pH od samego początku. Poradnik został przewidziany jako elementarne wprowadzenie do praktyki pomiaru pH. Zawiera podstawowe informacje pozwalające zrozumieć proces pomiaru pH. Zawiera również opis narzędzi niezbędnych do pomiaru pH oraz wskazówki...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

3 zalety automatycznego czyszczenia czujników

Czujniki pH in-line. Ręczne prace konserwacyjne, takie jak czyszczenie czujników pH, mogą być bardzo czasochłonne i uciążliwe. Czujniki pH in-line muszą jednak być regularnie konserwowane, aby ich pomiary były dokładne. Co więcej, ręczna konserwacja i wymiana czujników analitycznych może narażać...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Precyzyjna, chemiczna korekta pH

Jak zmniejszyć ilość odpadów chemicznych i uniknąć korozji kotła. Precyzyjne dozowanie substancji chemicznych z odpowiednim wskaźnikiem pH do obiegu wody w elektrowni ma zasadnicze znaczenie dla minimalizacji odpadów chemicznych i korozji kotła. Dzięki dobrze zarządzanemu systemowi uzdatniania...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar tlenu rozpuszczonego w procesach hodowli komórek i fermentacji

Eliminacja zakłóceń w pomiarach tlenu w procesach fermentacji i hodowli komórek. Pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego jest niezbędny w procesach fermentacji i hodowli komórek w celu zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju komórek. Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu technicznym,...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar tlenu rozpuszczonego w procesach hodowli komórek i fermentacji

Pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego jest niezbędny w procesach fermentacji i hodowli komórek w celu zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju komórek. Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu technicznym, niski poziom tlenu rozpuszczonego w fermentatorach/bioreaktorach może wpływać na...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Nowoczesne laboratorium syntezy

Procesy syntezy chemicznej stają się coraz bardziej złożone, a w odpowiedzi na to wyzwanie chemicy o. Nowe stanowisko pracy chemika Trudno opracowywać nowoczesne procesy chemiczne, gdy sprzęt do syntezy ogranicza możliwości prowadzenia doświadczeń. Tradycyjne elementy zestawów...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Bezproblemowe oznaczanie gęstości smoły

Gęstość produktów petrochemicznych jest ważnym parametrem jakościowym. W przypadku smoły i innych produktów mających niskie temperatury wrzenia, występujących w temperaturze pokojowej w stanie stałym, oznaczenie to jest trudne. Ponadto, kontakt z substancjami czyszczącymi jest szkodliwy dla...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Profesjonalna kontrola jakości produktów naftowych

Zapewnienie jakości surowców petrochemicznych ma kluczowe znaczenie. Ale w jaki sposób określa się j. Jednym z ważnych parametrów jest ocena jakości materiału organicznego zawierającego olefiny i indeks bromowy. Metoda kulometrycznego oznaczania według Karla Fischera to przykład łatwego...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

ABC miareczkowania: podstawowy poradnik nt. teorii miareczkowania

Poszerz wiedzę, poznając teorię i praktykę miareczkowania.. Poradnik ten został przewidziany jako elementarne wprowadzenie do teorii i praktyki miareczkowania ogólnego i Karla Fischera. Zawiera podstawową wiedzę potrzebną do zrozumienia miareczkowania. Wyjaśnione są różne rodzaje reakcji...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

FAQ - pH metry i konduktometry

    Co oznacza ikona elektrody na wyświetlaczu pH metru? Ikona pojawiająca się po przeprowadzeniu skutecznej kalibracji informuje, w jakiej kondycji jest elektroda. Po każdej kalibracji ikona jest uaktualniana podając obecny stan elektrody. W przypadku przeprowadzenia jednopunktowej...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar indeksu refrakcji – poradnik

Jak udoskonalić pomiar indeksu refrakcji za pomocą refraktometrów cyfrowych?. Ściągnij bezpłatny poradnik: Pomiar indeksu refrakcji, aby dowiedzieć się, jak uniknąć błędów podczas pomiaru indeksu refrakcji, stopnia BRIX, HFCS lub stężenia cieczy oraz jak osiągnąć najlepsze wyniki w pomiarze...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

FAQ - bufory i roztwory

Jak należy poprawnie przechowywać elektrody? Wszystkie informacje dotyczące krótko i długoterminowego przechowywania elektrody są zawarte w instrukcji obsługi. Ogólne wytyczne do przechowywania długoterminowego: elektrody pH i ORP: z nasadką nawilżającą wypełnioną elektrolitem...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar przewodności — poradnik teoretyczny

Podręcznik do pomiaru przewodności — teoria i praktyka zastosowań obejmujących pomiar przewodności w. Przewodnik zawiera wszelkie ważne podstawy niezbędne do zrozumienia pomiaru przewodności. Ponadto omówiono w nim wszystkie istotne czynniki wpływające na pomiar i możliwe źródła błędów. Broszura...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar pH — przewodnik po teorii pH

Instrukcja pomiaru pH — teoria laboratoryjnych zastosowań pH. Przewodnik po teorii pH przedstawia jasny i praktyczny opis pomiaru pH w laboratorium i w terenie. Podano w nim wiele porad i wskazówek dotyczących ważnych punktów, a pełny opis pomiaru jest wsparty teoretycznym opisem pomiaru...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Tworzenie identyfikowalnych receptur

W poszukiwaniu doskonałego smaku. Recepturowanie oznacza przygotowanie substancji polegające na połączeniu wszystkich składników z zachowaniem odpowiednich proporcji oraz zgodności z określoną recepturą lub przepisem. Recepturowanie to procedura, którą w branży farmaceutycznej, kosmetycznej,...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Zarządzanie prawami użytkowników wagi – większa wydajność ważenia

Łatwiejsza praca dzięki zarządzaniu prawami użytkowników – wagi Advanced Level. Pracownicy współczesnych laboratoriów muszą często wykonywać szereg różnych czynności. Niektórzy z nich – np. pracownicy linii produkcyjnej – mogą przy korzystaniu z wag nie czuć się pewnie, szczególnie gdy brak im...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Zawartość wilgoci w pelecie – nota aplikacyjna

Gdzie i w jaki sposób w procesie produkcji peletu mierzona jest zawart. Zawartość wilgoci w pelecie musi być zgodna ze specyfikacją w całym procesie produkcyjnym. Kontrolowanie tego ważnego parametru jest kluczem do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w zakładach produkujących pelet. ...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Automatyczne dozowanie proszków w farmacji i biotechnologii

Jak usprawnić trudne aplikacje laboratoryjne. Prace badawczo-rozwojowe nad automatycznym dozowaniem proszków na potrzeby farmacji i biotechnologii mogą przynieść wzrost efektywności w aplikacjach wiążących się z dużym przerobem materiałów, takich jak badania przesiewowe czy recepturowanie....

Mettler - Toledo Sp. z o.o.