Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Ochrona Środowiska: Nowoczesne Zarządzanie Ściekami Polskimi

Innowacyjne Technologie i Współpraca Instytucji w Monitorowaniu i Kontroli Gospodarki Odprowadzeniem. Współcześnie, zarządzanie odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w Polsce staje się niezmiernie istotne dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego. System monitoringu i zarządzania ściekami w...

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.

Analiza terpemoidów

Cannabis - cudowna roślina. Wstęp W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie konopi indyjskich, zarówno w aspekcie medycznym, jak i komercyjnym, kluczowe znaczenie ma precyzyjna analiza składników roślinnych. Odpowiedź na te potrzeby daje innowacyjny spektrometr NeoSpectra ,...

DONSERV Wojciech Kaca

Rewolucja w Analizie Materiałowej

NeoSpectra Przekształca Naukę i Przemysł. W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie nauki i technologii, kluczowe znaczenie ma dostęp do szybkich, precyzyjnych i łatwych w obsłudze narzędzi badawczych. Tu na scenę wkracza NeoSpectra , innowacyjny spektrometr bliskiej podczerwieni...

DONSERV Wojciech Kaca

Spektrometry masowe - nowa era analiz

Procesowe spektrometry masowe (PSM) to nowoczesne narzędzia do analizy chemicznej, które zdobywają coraz większą popularność w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Dzięki swojej zdolności do jednoczesnego monitorowania wielu związków chemicznych w czasie rzeczywistym, PSM stają się...

Materiał nadesłany do redakcji

Polarymetry Rudolph Research

Autopol I: Zasada działania polarymetrów Polarymetry są przyrządami analitycznymi wykorzystywanymi do pomiaru rotacji płaszczyzny światła spolaryzowanego, przechodzącego przez próbkę. Światło spolaryzowane, przechodząc przez substancję optycznie aktywną, ulega rotacji, co jest mierzone...

DONSERV Wojciech Kaca

Gęstościomierze oscylacyjne RUDOLPH

nieocenione w kontroli jakości w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym, spożywczym. Gęstościomierze oscylacyjne  to zaawansowane urządzenia wykorzystywane do precyzyjnego pomiaru gęstości cieczy. Ich działanie opiera się na zasadzie oscylacyjnej rury U-kształtnej, w której...

DONSERV Wojciech Kaca

Wykorzystanie Refraktometrów w Analizie Żywności:

Zaawansowane Rozwiązania od Rudolph Research Analytical. Współczesna analiza żywności wymaga precyzyjnych i niezawodnych metod pomiarowych, które są kluczowe w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Jednym z narzędzi, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia tych celów...

DONSERV Wojciech Kaca

Wykorzystanie spektrometru NEOSPECTRA w analizie pasz i surowców paszowych

Współczesne rolnictwo i hodowla zwierząt wymagają precyzyjnych metod analizy składników pasz, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju zwierząt. W tym kontekście, spektrometr NEOSPECTRA, opracowany przez firmę Si-Ware, odgrywa kluczową rolę. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak...

DONSERV Wojciech Kaca

AUTOMATYZACJA POMIARU PH I STĘŻENIA JONÓW NIEORGANICZNYCH W PROCESIE PRZY UŻYCIU SOND I ANALIZATORÓW

SONDY PH I ANALIZATORY PROCESOWE METROHM. Każdego dnia na całym świecie wykonywanych jest tysiące pomiarów pH oraz oznaczeń kationów i anionów w przeróżnych matrycach. Często cała procedura sprowadza się to do tego samego schematu: ręczny pobór próbki, transfer do laboratorium, analiza oraz...

Metrohm Polska Sp. z o.o.

Końcówki do pipet BioClean Ultra

Niezawodna diagnostyka COVID-19 i innych wirusów chorobotwórczych. Laboratoria na całym świecie zajmują się z opracowywaniem testów i terapii w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2. Badania molekularne przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR)...

Mettler-Toledo Sp. z o. o.

Łatwa obsługa i czyszczenie wag precyzyjnych

Laboratoria w przemyśle chemicznym.   Laboratoria w przemyśle chemicznym potrzebują wag, które są nie tylko szybkie i dokładne, lecz również umożliwiają łatwe utrzymanie ich w czystości. Wagi MS NewClassic doskonale nadają się do ważenia wszelkiego rodzaju substancji chemicznych. Ich...

Mettler-Toledo Sp. z o. o.

Lepkość - parametr prawdy

Po co i jak mierzyć lepkość - produkty spożywcze.. Po co mierzyć lepkość ? Konsystencja i stopień płynności to tylko niektóre z czynników, jakie składają się na pożądane zachowanie próbki płynnych produktów spożywczych. S ą one ważnymi parametrami kontroli jakości wewszystkich procesach...

IKA Poland Sp. z o. o.

Pomiar kaloryczności nowych paliw - RDF, SRF, pelletu i biomasy

Nowe paliwa - jak je analizować. Nowe paliwa RDF i SRF: Analiza pod kątem wartości kalorycznej W ostatnich latach, rozwój technologiczny oraz wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa skłoniły wiele branż do poszukiwania bardziej zrównoważonych i efektywnych rozwiązań. W dziedzinie...

IKA Poland Sp. z o. o.

Laboratoryjny stół wagowy: Klucz do Dokładnych Wyników

W laboratoriach potrzeba uzyskania dokładnych danych o masie substancji jest nieodzowna w wielu badaniach i analizach. Pomiar masy ciała w laboratorium jest jedną z najważniejszych procedur, a dokładność ważenia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wiarygodności wyników. W tym celu niezbędne są...

JORLAB | Meble laboratoryjne i wyposażenie

Ociekacz laboratoryjny: Wybierz odpowiedni dla Twoich potrzeb

Ociekacze laboratoryjne są kluczowym elementem wyposażenia każdego laboratorium, odgrywając istotną rolę w utrzymaniu porządku, higieny i precyzji w procesach laboratoryjnych. Są to specjalnie zaprojektowane urządzenia, które służą do tymczasowego suszenia naczyń laboratoryjnych po procesie...

JORLAB | Meble laboratoryjne i wyposażenie

Płynny przepływ danych HPLC

Od ważenia do wyników analiz. Chromatografia w analitycznych laboratoriach badawczo-rozwojowych i kontroli jakości Laboratoria kontroli jakości (QA/QC) są odpowiedzialne za kontrolę i wprowadzanie produktów do obrotu. W celu weryfikacji jakości partii produkcyjnej stosowane są różne sprawdzone...

Mettler-Toledo Sp. z o. o.

Dygestorium co to. Do czego służy dygestorium

Dygestorium co to. Czym są dygestoria laboratoryjne i do czego służą? Dygestoria laboratoryjne są niezwykle istotnym elementem wyposażenia laboratoriów, szczególnie tych, w których pracuje się z lotnymi substancjami szkodliwymi. Ale czym tak naprawdę są dygestoria i do czego służą?   ...

JORLAB | Meble laboratoryjne i wyposażenie

Wybór odpowiednich mebli laboratoryjnych dla Twojego laboratorium

Wybór odpowiednich mebli laboratoryjnych jest kluczowy dla efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania laboratorium. Odpowiednio dobrane meble nie tylko zapewniają praktyczne rozwiązania organizacyjne, ale także spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii. W tym poradniku...

JORLAB | Meble laboratoryjne i wyposażenie

Poprawne, tanie i wydajne pomiary lepkości

IKA - pomiary lepkości bez problemów. Lepkościomierze  - precyzyjne narzędzia do pomiaru lepkości Lepkość jest jednym z ważnych parametrów charakteryzujących płyny i ich właściwości. Pomiar lepkości jest niezbędny w wielu dziedzinach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny czy...

IKA Poland Sp. z o. o.

Optymalizacja procesów produkcyjnych - dlaczego warto rozważyć wymianę zaworów zwrotnych?

Zawory różnego rodzaju to elementy instalacji, które zakłada się z myślą o maksymalnie długiej eksploatacji. Zasadniczo nie powinny one generować znaczących kosztów, ale to nie znaczy, że jedynym sygnałem świadczącym o konieczności wymiany zaworu jest jego fizyczne uszkodzenie. Są przynajmniej...

Materiał nadesłany do redakcji