empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Zarządzanie prawami użytkowników wagi – większa wydajność ważenia

Łatwiejsza praca dzięki zarządzaniu prawami użytkowników – wagi Advanced Level

Pracownicy współczesnych laboratoriów muszą często wykonywać szereg różnych czynności. Niektórzy z nich – np. pracownicy linii produkcyjnej – mogą przy korzystaniu z wag nie czuć się pewnie, szczególnie gdy brak im odpowiedniego doświadczenia lub ważenie nie należy do ich podstawowych zadań.

  • Czy wybrane przeze mnie aplikacje są właściwe?
  • Czy udało mi się poprawnie wykonać procedurę?
  • Co się stanie, jeśli coś przypadkiem zmienię?

Tego rodzaju wątpliwości mogą powodować niepewność i wahanie, a w konsekwencji nieuchronnie prowadzą do błędów. Tych problemów można jednak z łatwością uniknąć. Wystarczy dla każdego z użytkowników wagi skonfigurować prawa dostępu, które będą odpowiadać charakterowi wykonywanych przez niego zadań.

W tym poradniku wyjaśniono, jak zmniejszyć liczbę błędów i poprawić wydajność, przyznając każdemu z użytkowników wagi odpowiednie uprawnienia dostępu do funkcji i ustawień.

Ograniczenie dostępu wyłącznie do funkcji potrzebnych w realizacji wyznaczonego zadania upraszcza korzystanie z wagi i zmniejsza ilość błędów popełnianych przez użytkowników. Mogą oni szybko przystąpić do pracy i wykonać ją sprawnie, co przyczynia się do ogólnej poprawy wydajności. Dodatkowym czynnikiem pozwalającym zaoszczędzić czas i zmniejszyć ilość błędów jest funkcja logowania z użyciem hasła, która uwalnia użytkownika od konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych. Jeśli wymagają tego przepisy, identyfikator użytkownika może być automatycznie umieszczany na wydrukach wyników. Dodatkowo umożliwia to kierownikom ds. jakości jednoznaczne określenie, który pracownik wykonywał dane zadanie.

Przedstawione studia przypadków są oparte na rzeczywistych scenariuszach i pokazują, jakie możliwości optymalizacji prac laboratoryjnych zapewnia dostosowanie uprawnień dostępu użytkowników. Dzięki funkcjom zarządzania prawami użytkowników wagi METTLER TOLEDO Advance Level pozwalają swobodnie dobierać konfigurację uprawnień użytkownika zależnie od jego potrzeb.

Poznaj cztery różne przypadki: producenta żywności, laboratorium uniwersyteckiego, producenta poduszek powietrznych oraz zakładu produkcji chemicznej. Jeden z tych przypadków uzupełniono o instrukcje dotyczące konfiguracji ustawień użytkowników.

Przykładowa analiza przypadku – producent poduszek powietrznych

  • Jeden kierownik ds. jakości, dwóch technologów produkcji oraz kilku pracowników zmianowych na pięciu liniach produkcyjnych, pięć wag, kontrola jakości

Zakład produkujący poduszki powietrzne do samochodów ma pięć osobnych linii produkcyjnych. Na końcu każdej z nich zainstalowano wagę precyzyjną MS6002TS, która waży poszczególne zespoły poduszki. Zważenie każdej poduszki jest elementem procedury kontroli jakości i pozwala potwierdzić, że wszystkie części zespołu zostały zamontowane. Tolerancje docelowej masy są bardzo małe. Zainstalowany czytnik kodów kreskowych umożliwia wczytywanie identyfikatorów próbek (numerów seryjnych zespołów poduszki powietrznej). Z przyczyn podyktowanych bezpieczeństwem i wymogami zapewnienia identyfikowalności wszystkie pięć wag jest podłączonych do komputera, który pełni funkcję bezpiecznego magazynu danych.

 

cq5dam.web.1280.1280OPU99J9M.bmp

 

Z wag korzysta wielu różnych pracowników, którzy pracują na dwie zmiany. Wagą administruje inżynier produkcji i jego zastępca. Te osoby dysponują pełnią praw dostępu do wagi i mogą konfigurować podłączone urządzenia. Inżynier produkcji konfiguruje grupę kierowników ds. jakości, którzy mają dostęp do konfiguracji wagi, funkcji wzorcowania i ustawień masy docelowej oraz tolerancji.

Kierownik ds. jakości należy do grupy kierowników ds. jakości i musi korzystać z hasła. Każda waga raz w miesiącu jest wzorcowana. Członkowie grupy operatorów mają dostęp tylko do aplikacji prostego ważenia oraz ważenia kontrolnego; masa docelowa i tolerancje są określone z góry. Każdy z przypisanych do tej grupy operatorów ma własną nazwę użytkownika i hasło, które dla zachowania spójności są takie same, jak do innych systemów firmy. Dzięki temu kierownik ds. jakości może sprawdzić, który z operatorów przeprowadził każdą z kontroli jakości.

Zalogowanie się operatora powoduje uruchomienie aplikacji ważenia kontrolnego. Operator nie musi ręcznie wpisywać swojego identyfikatora użytkownika, identyfikator próbki jest wczytywany poprzez czytnik kodów kreskowych, a data i godzina są rejestrowane automatycznie. Jeżeli ważenie zespołu poduszki wykaże, że mieści się on w granicach tolerancji, ekran wagi zmienia kolor na zielony – ten wyraźny sygnał oznacza, że kontrola jakości została zaliczona. W przeciwnym razie ekran wagi przyjmuje kolor czerwony, który oznacza, że zespół wymaga dalszych czynności i ponownego skontrolowania. Wszystkie wyniki są rejestrowane i przesyłane do komputera.

Obsługa wagi jest bardzo prosta, co znacznie zmniejsza ryzyko, że operatorzy popełnią błąd – przy produkcji urządzeń, od których zależy bezpieczeństwo, ma to ogromne znaczenie.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.