empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Zwiększenie wydajności ważenia w 6 prostych krokach

Poprawne wyniki za pierwszym razem

Uzyskanie poprawnych wyników za pierwszym razem ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz eliminuje potrzebę dokonywania przeróbek. Błędy powodowane przez nieprawidłowe wyniki ważenia lub błąd w zapisie wyniku ważenia sprawiają problemy, ponieważ często są one trudne lub niemożliwe do zidentyfikowania.

Bardzo często to małe rzeczy mogą poprawić wydajność ważenia wagi. Niniejsza lista kontrolna zawiera kluczowe zagadnienia związane z wyborem i użytkowaniem ładowanych od góry wag do laboratoriów oraz informacje, w jaki sposób:

  • wybrać odpowiednią wagę;
  • określić prawidłową lokalizację do zainstalowania i użytkowania wagi;
  • zapewnić dokładność za pomocą wzorcowania;
  • zapewnić dokładne wyniki każdego dnia;
  • poprawić wydajność procesów i zaoszczędzić czas; oraz
  • utrzymać czystość wagi.

Lista kontrolna skupia się na precyzyjnych wagach laboratoryjnych i zawiera proste zasady, które pomogą użytkownikowi ocenić dokładność ważenia i zapewnić poprawne wyniki analityczne.

Rozdział 4: Jak zapewnić dokładne wyniki każdego dnia

Wagi trzeba regularnie sprawdzać pomiędzy wzorcowaniami, aby zapewnić ich ciągłą poprawność działania. Użytkownik powinien wykonywać rutynowe testy w stałych odstępach czasu.

Następujące pytania pomogą określić, czy waga jest stale dokładna:

Czy przeprowadzasz rutynowe testy z użyciem wzorców masy wzorcowanych w instytucji zewnętrznej?
Czy włączasz wagę do prądu odpowiednio wcześniej (wg zaleceń producenta) przed pierwszym użyciem?
Czy regularnie sprawdzasz czułość?
Czy regularnie sprawdzasz powtarzalność?

Jeśli odpowiedź na jakiekolwiek z powyższych pytań brzmi „Nie", możesz dokonać przeglądu i zmienić swoje standardowe procedury operacyjne (SOP), aby uwzględnić w nich lub poprawić testowanie wagi na bieżąco. Aby dowiedzieć się więcej na temat rutynowego testowania oraz jak je wdrożyć, zapoznaj się z poniższą sekcją.
Zastosowanie okresowego testowania w praktyce

 

1.jpg

 

Okresowe rutynowe testy z użyciem zewnętrznych wzorców masy są pomocne z dwóch powodów:
1. W okresach pomiędzy wzorcowaniami mogą wystąpić zmiany parametrów. Rutynowy test to szybkie i identyfikowalne sprawdzenie, czy waga nadal działa w określonych tolerancjach procesów.
2. Częstotliwość rutynowych testów powinna opierać się na szacowaniu ryzyka jakie ważenie wnosi do całego procesu; testy mogą być przeprowadzane codziennie (w przypadku ryzykownych aplikacji), co tydzień, co miesiąc lub co rok.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

Ocena czułości powinna być przeprowadzana najczęściej ze wszystkich rutynowych testów, ponieważ jest integralną częścią kontroli funkcjonalnej urządzenia pomiarowego, a także jest szybka i prosta. Czułość mierzona jest za pomocą wzorcowaniego wzorca masy bliskiego 100% zakresu ważenia.

W przypadku wag z wbudowaną aktywną funkcją adiustacji testy czułości z użyciem zewnętrznych wzorców masy można przeprowadzać rzadziej.

 

 

 

 

3.jpg

 

Ocena powtarzalności przeprowadzana jest rzadziej niż ocena czułości, jednak jest ważna w przypadku ważenia małych próbek i w związku z tym jest istotna dla wyznaczenia minimalnej naważki. Powtarzalność jest zazwyczaj mierzona przez wykonanie 10 powtórzonych operacji ważenia w takich samych warunkach przy użyciu wzorca masy bliskiego 5% zakresu ważenia.

 

 

 

 

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.

 

Czytaj także