empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Rutynowe testy wag laboratoryjnych

Jak zapewnić dokładne wyniki ważenia każdego dnia? Zastosuj rutynowe testy wag

Rutynowe testy wag laboratoryjnych są skutecznym sposobem na wczesne wykrycie usterek i uniknięcie niedokładności wyników, które w innym wypadku mogłyby pozostać niezauważone aż do kolejnego planowego wzorcowania. Coraz więcej laboratoriów zdaje sobie sprawę, że niższe koszty i większą wydajność w laboratorium zapewnia zadbanie z góry o prawidłowe wyniki, a nie wykrywanie problemów później.

4 filary rutynowego testowania wag laboratoryjnych

Zapoznaj się z krótkim poradnikiem, w którym znajdziesz objaśnienie czterech filarów pomyślnego testowania wag:

 1. Częstotliwość testowania
 2. Metody testowania i procedury SOP
 3. Testowe wzorce masy
 4. Szkolenie użytkowników

Przewodnik w przystępny sposób objaśnia, jak często należy wykonywać testy, jak powinna wyglądać prawidłowa procedura testowania i z jakich wzorców masy skorzystać, aby waga działała poprawnie. Dodatkowo zawiera też linki do pomocnych narzędzi i informacji uzupełniających.

Zastosuj rutynowe testy wag

Zamiast czekać na pojawienie się problemów, korzystniej jest zadbać o wysoką jakość pracy laboratoryjnej. Zastosuj rutynowe testy wag, by każdego dnia mieć pewność, że wyniki ważenia są dokładne.

Dlaczego rutynowe testy wag laboratoryjnych są tak istotne?

Wagi odgrywają zasadniczą rolę w badaniach, pracach rozwojowych, zapewnieniu jakości i produkcji. Z kolei błędy w pomiarach masy pociągają za sobą stratę czasu i koszty, a naruszenie wymogów prawnych może nawet zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzi. Do utrzymania prawidłowych parametrów roboczych wagi i ograniczenia ryzyka wykroczenia poza tolerancje procesów niezbędna jest prawidłowa konfiguracja wagi i jej regularne wzorcowanie. W okresach między wzorcowaniami użytkownicy także powinni wykonywać rutynowe testy swoich wag. Umożliwi im to wczesne wykrycie usterek i pozwoli uniknąć zaskoczenia przy kolejnym planowym wzorcowaniu.

Określenie częstotliwości i procedur testowania oraz zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia bywa często trudnym i czasochłonnym zadaniem, które pochłania cenne zasoby.

Jak wyznaczyć prawidłową częstotliwość testów?


Codzienne testy wag laboratoryjnych obejmujące wiele punktów zakresu roboczego wagi bywają czaso- i pracochłonne, a ponadto nie dają gwarancji uzyskania informacji, które będą przydatne z metrologicznego punktu widzenia.

Zalecana częstotliwość testowania jest tym większa, im wyższe ryzyko uzyskania nieprawidłowych wyników i powaga konsekwencji takich wyników dla firmy. Wpływ na częstotliwość ma także istnienie zagrożenia zdrowia w połączeniu ze zdolnością identyfikacji źródła błędów.

Ryzyko związane z nieprawidłowymi wynikami można ocenić na podstawie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Wpływ na firmę:
  Jaki wpływ na procesy biznesowe mają błędne lub niedokładne wyniki ważenia? Weź pod uwagę stratę czasu i materiału, niezgodność ze specyfikacją, poprawki, przestoje w produkcji, grzywny, wycofywanie produktów z rynku, niezadowolenie klientów, utratę reputacji itp.
 • Wpływ na klientów:
  Jaki wpływ na ludzi, zwierzęta i środowisko mają błędne lub niedokładne wyniki ważenia?
 • Szansa wykrycia:
  Czy istnieje możliwość natychmiastowego i łatwego wykrycia błędnego lub niedokładnego wyniku ważenia?

Przewodnik dostarcza informacji o czynnikach mających kluczowe znaczenie przy testach wag laboratoryjnych i podpowiada, jak ustalić odpowiednią częstotliwość testowania.

Sposoby testowania oraz limity ostrzegawcze i kontrolne


Rutynowe testy mogą obejmować czułość wagi, niecentryczność oraz powtarzalność wyników, a wykonuje się je z użyciem odpowiednich wzorców testowych. Wartości tolerancji, czyli limitów ostrzegawczych i kontrolnych, zależą od tolerancji ważenia przyjętej w danym procesie. Limity ostrzegawcze oznaczają wartości bliskie niezgodności ze specyfikacją. Osiągnięcie limitów kontrolnych jest dla użytkownika ostrzeżeniem, że wagi nie można już używać do określonego celu.
Rutynowe testowanie wag laboratoryjnych pomiędzy terminami zaplanowanego wzorcowania pozwala wcześnie wychwycić niezgodności z wymogami procesu ważenia i na czas podjąć działania, które zapobiegną utracie dokładności pomiarów.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.

Czytaj także