Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-10
ABC miareczkowania: podstawowy poradnik nt. teorii miareczkowania

Poszerz wiedzę, poznając teorię i praktykę miareczkowania.

Poradnik ten został przewidziany jako elementarne wprowadzenie do teorii i praktyki miareczkowania ogólnego i Karla Fischera.
Zawiera podstawową wiedzę potrzebną do zrozumienia miareczkowania. Wyjaśnione są różne rodzaje reakcji chemicznych, zasady działania wskaźników oraz rodzaje miareczkowania ogólnego, a ponadto miareczkowanie ręczne jest porównane z miareczkowaniem automatycznym. Na koniec podany jest szereg praktycznych porad i podpowiedzi dotyczących miareczkowania ogólnego i Karla Fischera.
Miareczkowanie jest techniką analityczną szeroko stosowaną w rozmaitych dziedzinach, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy, elektroniczny itd. Metody miareczkowania klasyfikuje się odpowiednio do zachodzących reakcji chemicznych oraz zasad działania wskaźników używanych w celu monitorowania reakcji. W całościowej analizie bardzo ważną rolę odgrywa tryb miareczkowania EP i EQP oraz stosowane obliczenia.
Poszerz wiedzę, poznając teorię i podstawy miareczkowania. Przyspiesz nabywanie kompetencji, aby określić przyszłość.

Definicja miareczkowania

Miareczkowanie to technika analityczna umożliwiająca oznaczenie ilościowe określonej substancji (analitu) rozpuszczonej w próbce. Opiera się ona na obserwacji kompletnej reakcji między analitem a odczynnikiem (titrantem) o znanym stężeniu, dodawanym do próbki:
Analit + Odczynnik (Titrant) = Produkty reakcji

Obejrzyj film: Co to jest miareczkowanie?

Rozwój metody

Od miareczkowania ręcznego do automatycznego
W klasycznym sposobie miareczkowania używa się cechowanego szklanego cylindra (biurety). Podawanie titranta reguluje się ręcznie za pomocą zaworu. Zmiana barwy oznacza zakończenie reakcji miareczkowania (punkt końcowy).
Techniki miareczkowania bardzo się rozwinęły: wprowadzenie ręcznych, a później napędzanych silnikiem biuret tłokowych...

Teoria miareczkowania

 

cq5dam.web.1280.12801X56U3LV.jpg

 

Miareczkowanie można klasyfikować odpowiednio do zachodzących reakcji chemicznych oraz zasad działania wskaźników używanych w celu monitorowania reakcji.
5.1 Typy reakcji chemicznych
W miareczkowaniu wykorzystuje się głównie trzy rodzaje reakcji chemicznych. Reakcje te wymieniono poniżej wraz z przykładami oraz niektórymi typowymi zastosowaniami.

Reakcje kwas-zasada:
HCl + NaOH ↔ NaCl + H2O

Titrator EasyPlus™ Easy pH firmy METTLER TOLEDO posiada wszystko, co jest potrzebne do pomyślnego miareczkowania kwas-zasada.

 

Aby poznać inne reakcje chemiczne i wiele więcej zagadnień, ściągnij ABC miareczkowania

5.2 Zasady działania wskaźników
5.2.1 Miareczkowanie ręczne
5.2.2 Miareczkowanie automatyczne lub półautomatyczne
5.3 Tryb miareczkowania – do punktu końcowego/do punktu równoważnikowego
5.3.1 Miareczkowanie do punktu końcowego (EP)
5.3.2 Miareczkowanie do punktu równoważnikowego (EQP)
5.4 Typy miareczkowania
5.4.1 Miareczkowanie bezpośrednie
5.4.2 Miareczkowanie z kompensacją metodą ślepej próby
5.4.3 Miareczkowanie odwrotne

Sterowanie miareczkowaniem

Miareczkowaniem ręcznym steruje sam operator. Dozowanie titranta jest regulowane ręcznie, a monitorowanie reakcji i wskazania punktu końcowego prowadzone jest głównie wzrokowo.

 

cq5dam.web.1280.1280PIYZI7M1.jpg

 

 

Ściągnij plakat „Miareczkowanie w pigułce", który pomaga użytkownikom miareczkowania ręcznego w wykonywaniu codziennych prac, dostarczając informacji o miareczkowaniu

6.1 Miareczkowanie ręczne
6.2 Miareczkowanie automatyczne
6.2.1 Dozowanie titranta
6.2.2 Zbieranie zmierzonych wartości

Obliczenia

Obliczenia wyniku końcowego są oparte na zużyciu titranta, a także stechiometrii reakcji chemicznej między analitem a titrantem.
7.1 Stechiometria i liczba równoważnikowa
7.2 Obliczanie masy

Komponenty używane w miareczkowaniu

8.1 Titrant
Titrant to roztwór określonego odczynnika o znanym stężeniu, który reaguje z analitem w próbce. Jego stężenie nominalne zwykle wyraża się w...
8.1.1 Oznaczanie stężenia titranta
8.2 Elektroda
8.2.1 Elektroda i pomiary pH (miareczkowanie kwas-zasada)
8.2.1.1 Elektroda pH i temperatura

Miareczkowanie metodą Karla Fischera

 

cq5dam.web.1280.1280IPTR1JXW.jpg

Miareczkowanie metodą Karla Fischera w celu oznaczenia zawartości wody to jedna z najczęściej używanych metod miareczkowania.

Miareczkowanie oparte jest na reakcji opisanej przez R. W. Bunsena:
I2 + SO2 + 2 H2O → 2 HI + H2SO4

10.1 Zasada miareczkowania
10.2 Wskazanie punktu końcowego w miareczkowaniu Karla Fischera
10.3 Miareczkowanie wolumetryczne Karla Fischera
10.4 Dryft
10.5 Odczynniki w miareczkowaniu wolumetrycznym Karla Fischera
10.5.1 Jednoskładnikowy odczynnik KF
10.5.2 Dwuskładnikowy odczynnik KF
10.6 Oznaczanie stężenia
10.7 Postępowanie z próbkami
10.7.1 Próbki stałe
10.7.2 Próbki cieczy
10.7.3 Rozpuszczalność próbki
10.8 Realizacja wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera
10.9 Zakłócenia w miareczkowaniu Karla Fischera
10.9.1 Wpływ pH
10.9.2 Reakcje uboczne

 

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.