empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
  • Usługi firmy Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA (10)

Resetuj
USŁUGA

Cięcie laserem - badanie czystości gazów technicznych

Cięcie laserem - badanie czystości gazów technicznych

CIĘCIE LASEROWE - Analiza jakości gazów przemysłowych Maszyny do laserowego ciecia stali wymagają stosowania gazó technicznych o najwyższym stopu czystosci. Mimo że dostarczane gazy są certyfikowane pod względem ich czystości chemicznej (na...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza (zawartość wody)

Ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza (zawartość wody)

Pomiary ilości wody (ciśnieniowego punktu rosy) w instalacji sprężonego powietrza mają przede wszystkim na celu weryfikację, czy w instalacji istnieją warunki bliskie tym, w którch następować będzie skraplanie pary wody niesionej ze sprężonym...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Pomiary aerozolu oleju w sprężonym powietrzu są ważnym kryterium oceny czystości sprężonego powietrza.  Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA wykonuje pomiary zawartości aerozolu oleju w zakresie 0,002 ... 2 mg/ 1 m³ sprężonego powietrza. Badanie...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Klasyfikacja pomieszczeń czystych (clean room)

Klasyfikacja pomieszczeń czystych (clean room)

  Wykonujemy pomiary ilości cząstek w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych i stref czystych (ilozatory, nawiewy laminarne). Raport opracowywany jest zgodnie z wytycznymi normy IS0 PN-EN ISO 14644-1:2016-03 oraz najlepszymi...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

Brakuje Ci czasu na szukanie?

A może wyników jest dużo, a szukasz tylko najlepszych ofert... Niezmiennie rekomendujemy skorzystanie z zapytań ofertowch.
Wpisz czego szukasz do formularza zapytania, A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ - BEZPŁATNIE.

USŁUGA

Pomiar klasy czystości sprężonego powietrza

Pomiar klasy czystości sprężonego powietrza

Pomiary ilości cząstek stałych w instalacji sprężonego powietrza mają na celu weryfikację, czy: • jakość sprężonego powietrza jest kompatybilna w jakością powietrza (klasą czystości) pomieszczenia, do którego jest uwalnianie sprężone powietrze...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Kwalifikacja pomieszczeń czystych

Kwalifikacja pomieszczeń czystych

KWALIFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH (CLEAN ROOM)   Kwalifikacja pomieszczenia czystego  ma na celu potwierdzenie zgodności parametrów operacyjnych pomieszczenia: z założeniami projektowymi (klasa czystości powietrza w pomieszczeniu,...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Pomiary rozkładu temperatury

Pomiary rozkładu temperatury

Pomiary rozkładu temperatury w urządzeniach cieplnych i chłodniczych (cieplarkach, komorach klimatycznych, autoklawach, chłodziarkach, zamrażarkach) są ważnym elementem nadzoru prawidłowej pracy tych urządzeń. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Integralność filtrów HEPA i ULPA

Integralność filtrów HEPA i ULPA

Badanie integralności filtrów HEPA / ULPA (w tym ULPA17, U17) ma na celu zweryfikowanie, czy nie występuje przeciek na powierzchni tkaniny filtracyjnej filtra lub obszarze mocowania filtra. W badaniu integralności/ szczelności mocowania...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Prędkość przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA

Prędkość przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA

Pomiary średniej prędkości liniowej i jednorodności prędkości przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA (pod stropami laminarnymi, nawiewami laminarnymi, w komorach pracy czystej itp..), są krytycznymi testami z punktu widzenia oceny...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
USŁUGA

Pomiar nadciśnienia między pomieszczeniami

Pomiar nadciśnienia między pomieszczeniami

Pomiary różnicy ciśnienia statycznego między pomieszczeniami czystymi i/lub strefami przyległymi, wykonuje się w celu wykazania, że zminimalizowane jest ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, biologicznych, między...

Wykonawca:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

Znalezionych wyników: 10