Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-09-17
Wyłącznie idealne partie z METTLER TOLEDO

Eliminacja strat i błędów recepturowania

Gdy w grę wchodzą wrażliwe składniki i złożone receptury, procedury bazujące na papierowej dokumentacji mogą stać się źródłem błędów, obniżać wydajność i zmuszać do wprowadzania kosztownych poprawek. Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania recepturami pozwala objąć procesy naważania pełną kontrolą i zapewnić identyfikowalność oraz utrzymanie wysokiej jakości produktu.

Co to jest Form+?

Form+ to oprogramowanie do zarządzania recepturami, które prowadzi operatorów przez proces naważania i zmniejsza ryzyko wystąpienia strat lub dodania niewłaściwego składnika. Instaluje się je na solidnym terminalu wyposażonym w ekran dotykowy, który umożliwia wyeliminowanie papierowej dokumentacji z codziennych zadań naważania składników receptury. Dzięki ścisłemu dostosowaniu do potrzeb użytkownika operacje ważenia i dozowania przebiegają w sposób bezpieczny, wydajny i zgodny z przepisami.

Skończ z błędami wynikającymi z ręcznego wykonywania zadań

Nowe oprogramowanie do zarządzania recepturami pozwala uniknąć strat i błędów wynikających z ręcznego wykonywania zadań. Więcej na jego temat znajdziesz na naszej stronie poświęconej recepturowaniu.

Eliminacja strat

Nawet chwila nieuwagi i drobna pomyłka w powtarzalnych czynnościach składających się na proces recepturowania może skutkować powstaniem odpadów lub utratą całej partii produktu. Oprogramowanie Form+ pozwala układać i kontrolować receptury oraz procesy zgodnie z definicją procesu recepturowania. Dostarcza narzędzi, które zmniejszają ryzyko pojawienia się strat i wadliwych partii przez:

  • skorygowanie rozmiaru partii w razie przypadkowego dozowania nadmiernej ilości składnika;
  • ostrzeganie przed sięgnięciem po niewłaściwe lub przeterminowane materiały.

Jak uzyskać powtarzalność

Choć konsumenci oczekują utrzymania wysokiej jakości produktów, to stałość nie leży w ludzkiej naturze. Oprogramowanie Form+ prowadzi operatorów przez proces naważania składników receptury i pozwala przygotować procedury, dzięki którym efekt końcowy będzie zawsze zgodny z definicją. Oferuje następujące funkcje:

  • wyświetlanie jasnych wskazówek bezpośrednio na ekranie terminalu wagi;
  • możliwość pracy w trybie poziomym, pionowym i niesekwencyjnym.

Rozwiązanie, które zastąpi papierowe dokumenty

Oprogramowanie Form+ eliminuje procedury bazujące na papierowej dokumentacji, ułatwia kontrolę jakości i skraca czas trwania czynności wykonywanych ręcznie. Automatycznie zapisuje wszystkie istotne dane procesowe, pozwalając je później łatwo przeglądać lub wydrukować z użyciem wbudowanej funkcji raportowania. Oferuje funkcje, które pozwalają uzyskać zgodność z przepisami i identyfikowalność produktu oraz przygotować pełną dokumentację partii:

  • liczne opcje raportowania i etykietowania zapewniające lepszy wgląd w partię;
  • opcje integracji z systemami ERP i MES.

Zadbaj o bezpieczeństwo operatora

Zarówno globalne normy, jak i krajowe przepisy dotyczące żywności wymagają odpowiedniego obchodzenia się z alergenami oraz deklarowania ich obecności w produkcie. Oprogramowanie Form+ może wyświetlać komunikaty powiązane z określonymi recepturami, zapewniając, że operator będzie postępował zgodnie z wymogami dotyczącymi alergenów, instrukcjami bezpieczeństwa i standardowymi procedurami operacyjnymi. Mogą one obejmować:

  • wyświetlanie ikon ostrzegających o alergenach;
  • wyświetlanie instrukcji bezpiecznego manipulowania składnikami i wykonywania procesów

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i dowiedz się więcej:

 

Czytaj także