empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Pomiar indeksu refrakcji – poradnik

Jak udoskonalić pomiar indeksu refrakcji za pomocą refraktometrów cyfrowych?

Ściągnij bezpłatny poradnik: Pomiar indeksu refrakcji, aby dowiedzieć się, jak uniknąć błędów podczas pomiaru indeksu refrakcji, stopnia BRIX, HFCS lub stężenia cieczy oraz jak osiągnąć najlepsze wyniki w pomiarze indeksu refrakcji, zwłaszcza przy użyciu refraktometrów cyfrowych.

1. Testy i adiustacja

 

cq5dam.web.1280.1280P5WKFG1C.jpg

 

Powszechnie panująca opinia, że częsta adiustacja urządzenia gwarantuje dokładność wyników, jest nieprawdziwa. Skutkiem każdej czynności adiustacyjnej są zmiany w wewnętrznych ustawieniach urządzenia.
Jeśli adiustacja nie zostanie prawidłowo wykonana, wszystkie późniejsze pomiary będą błędne.

Zamiast często adiustować, lepiej regularnie weryfikować dokładność pomiarów systemu, dokonując pomiaru próbki o dokładnie znanej gęstości (np. wody destylowanej lub wzorca), co bywa określane mianem testu, wzorcowania lub kontroli. Następnie tak zmierzony indeks refrakcji porównuje się ze znaną nominalną wartością danej próbki.

 

Test (wzorcowanie)
[...]

Adiustacja
[...]

2. Próbki

 

cq5dam.web.1280.1280X8IPWDPR.jpg

 

Próbki o konsystencji pasty

Próbki o konsystencji pasty, na przykład przecier pomidorowy, powodują ryzyko powstania poduszek powietrznych między pryzmatem a próbką. Upewnij się, że próbka jest w pełnym kontakcie z pryzmatem poprzez „dociśnięcie" jej.

Refraktometry RM METTLER TOLEDO można wyposażyć w łatwy do zamontowania dociskacz. Gdy pokrywa jest zamykana, próbka jest automatycznie dociskana do pryzmatu.

Więcej informacji zawiera poradnik: Pomiar indeksu refrakcji

Próbki kleiste/lepkie
[...]

Próbki żrące
[...]

Próbki lotne
[...]

Próbki niehomogeniczne/zawiesiny
[...]

3. Pobieranie próbek

z zastosowaniem strzykawki

Należy stosować strzykawki z końcówką typu luer, najlepiej 3-częściowe (z gumowym o-ringiem), ponieważ znacznie łatwiej kontrolować w nich szybkość przesuwu tłoka niż w strzykawkach 2-częściowych.
Więcej informacji zawiera poradnik: Pomiar indeksu refrakcji

Unikanie poduszek powietrznych
[...]

Dodawanie próbki o wystarczającej objętości
[...]

Automatyczne napełnianie
[...]

4. Czyszczenie

Procedura ręcznej obsługi refraktometru

  • Usuwanie starej próbki

Do usunięcia próbki (i rozpuszczalników) z celi refraktometru zaleca się użycie strzykawki. Ta „strzykawka na odpady" może być używana wielokrotnie (wskazówka: należy oznaczyć tę strzykawkę, na przykład czarną taśmą). Użycie strzykawki pozwala zaoszczędzić dużo delikatnych chusteczek czyszczących oraz zmniejszyć ilość odpadów.

  • Płukanie

Należy oczyścić kilka razy idealnym rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik musi być w stanie szybko rozpuścić próbkę.

  • Dodaj rozpuszczalnik
  • Wymieszaj „strzykawką na odpady"
  • Usuń wszystko za pomocą „strzykawki na odpady"
  • Drugi rozpuszczalnik, który umożliwia szybkie schnięcie (np. aceton), niesie za sobą ryzyko zanieczyszczenia!

Suszenie

Wytrzyj pryzmat/celę do sucha za pomocą miękkiej chusteczki. Przed dodaniem następnej próbki zaczekaj 10 sekund.

Więcej informacji zawiera poradnik: Pomiar indeksu refrakcji

Czyszczenie za pomocą urządzeń automatycznych
[...]

5. Weryfikacja wyników i dokumentacja

Automatyczna konwersja wyników

Często wyniki trzeba przeliczać za pomocą różnych tablic. Wyszukiwanie w tablicach czy interpolowanie na ich podstawie jest czasochłonne i narażone na błędy. Dlatego najlepiej, aby konwersja odbywała się automatycznie przy użyciu wbudowanych tablic (np. dla alkoholi, Brix, kompensacji temperaturowej wg norm API). Funkcjonalność taką oferują refraktometry cyfrowe najnowszej generacji. Wyniki są w nich podawane od razu w żądanej jednostce miary. Predefiniowane tablice jednostek/stężeń stosowanych w refraktometrach RM METTLER TOLEDO:

  • nD, Zeiss (14.45), Zeiss (15.00)
  • Brix, HFCS 42/55, cukier inwertowany, Oechsle Jeśli stopień Brix mierzony jest w przedziale od 10°C do 40°C, może zostać automatycznie skompensowany do 20°C (zgodnie z normą ICUMSA)
  • Do 30 tablic stężeń zdefiniowanych przez użytkownika (można wpisywać w postaci tablic lub wzorów)

Więcej informacji zawiera poradnik: Pomiar indeksu refrakcji

Wykrywanie błędów
[...]

Limity wyników
[...]

Należyta dokumentacja
[...]

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.

Czytaj także