empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-11-06
Oznaczanie kannabinoidów z wykorzystaniem HPLC

Wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) można podzielić na techniki preparatywne, półpreparatywne i analityczne. Cel użytkownika określa, która technika zostanie zastosowana:
• Technika preparatywna i półpreparatywna HPLC ma zastosowanie w celu rozdzielenia związków i oczyszczenia poszczególnych substancji przeznaczonych do dalszego wykorzystania.
• Technika analityczna HPLC jest stosowana w przypadku konieczności jakościowego lub ilościowego oznaczania substancji w próbce.


Techniki analityczne HPLC na nowe rynki

Wiele sektorów rynku wykorzystuje połączenie preparatywnej i analitycznej techniki HPLC do protokołów zapewniania i kontroli jakości (QA/QC), co coraz częściej ma miejsce w przypadku szybko rozwijającej się branży przemysłu konopi indyjskich. Wynika to w dużej mierze ze zmiany postrzegania przez opinię publiczną samej rośliny, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach ustawodawstwa i polityki w krajach, które w przeszłości zdecydowanie zabraniały używania konopi. Stany Zjednoczone i Kanada mogą się obecnie pochwalić kwitnącym przemysłem legalnej marihuany, uważanym za część globalnego rynku wartego ponad 20 miliardów dolarów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat przemysł ten osiągnie wartość 60 miliardów dolarów.

Chociaż konopie szybko stają się powszechnym towarem na całym świecie, w celu wykrycia i scharakteryzowania kannabinoidów w różnych odmianach tej rośliny naukowcy wciąż polegają na technice analitycznej HPLC. Obecnie z rośliny wyodrębniono ponad 100 różnych kannabinoidów, ale tylko 17 zostało dogłębnie scharakteryzowanych. Wynika to częściowo z ogromnej różnorodności kannabinoidów, które często występują w próbkach w ilościach śladowych.

 

Czym są kannabinoidy?

Kannabinoidy są klasą związków chemicznych, które oddziałują na układ endokannabinoidowy (ECS) organizmu, wywołując szeroki zakres efektów farmakokinetycznych. Pochodzą one prawie wyłącznie z fitokannabinoidów i kwasów kannabinoidowych występujących w konopiach.
Ze względu na ciągłe krzyżowanie różnych gatunków konopi należących do rodziny Cannabaceae, praktycznie wszystkie rośliny konopi można zaklasyfikować do jednej, nadrzędnej klasy hybryd. Różne odmiany konopi są obecnie charakteryzowane przez chemotyp. Chemotypy te opierają się na stężeniu podstawowych kannabinoidów w roślinie.

Technika analityczna HPLC została wykorzystana do zbadania ponad 100 różnych kannabinoidów wyekstrahowanych z rośliny.

Można je dalej podzielić na grupy o podobnej strukturze chemicznej. Na przykład główny psychoaktywny kannabinoid THC w rzeczywistości występuje w formie co najmniej 10 izomerów konstytucyjnych w tym delta-8-THC, delta-9-THC i in. Co ciekawe kannabidiol - CBD, który nie wykazuje właściwości psychoaktywnych w porównaniu do THC, pod względem klasyfikacji chemicznej jest zaliczany do grupy izomerów konstytucyjnych THC, gdyż posiada identyczną z THC liczbę atomów węgla, wodoru i tlenu - a ich wzór sumaryczny jest jednakowy: C21H30O2.

 Technika analityczna HPLC zapewnia podstawę analizy ilościowej do klasyfikacji konopi według chemotypu. Jest ona lepsza od wielu alternatywnych technik, ponieważ jej wydajność nie zależy od temperatury, co gwarantuje, że nawet kannabinoidy o najniższym stężeniu nie ulegną dekarboksylacji. Dzięki temu analityczne HPLC zapewnia najlepszy wgląd w stężenie kannabinoidów w stanie naturalnym, co oznacza, że wyniki są bardziej reprezentatywne dla rzeczywistych upraw.

 

Technika analityczna chromatografii HPLC z urządzeniami Knauer

Firma Knauer specjalizuje się w opracowywaniu zarówno preparatywnych, jak i analitycznych rozwiązań HPLC, dostarczając profesjonalistom i naukowcom narzędzi niezbędnych do prowadzenia dogłębnych badań ilościowych.

Systemy AZURA® Analytical HPLC są dostępne do analizy kannabinoidów z wyborem izokratycznych pomp binarnych z gradientem wysokociśnieniowym (HPG) lub pomp czteroskładnikowych z gradientem niskociśnieniowym (LPG).

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat wykonywania analitycznej HPLC przy użyciu produktów Knauer, prosimy o kontakt.

http://bit.ly/AGA-Analytical-KONTAKT-XTECH

 

Więcej o produkcie -> http://bit.ly/AGA-Analytical-KNAUER-Cannabis-profiler--XTECH

 

 

Czytaj także