empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Monitorowanie drobnoustrojów w czasie rzeczywistym

Jak uzyskać pełną kontrolę nad procesem ?

Poważną przeszkodą w ulepszaniu strategii sterowania procesem jest opóźnienie wyników uzyskiwanych tradycyjnymi, zatwierdzonymi metodami, co może wstrzymywać uwalnianie wody używanej do produkcji. Grupa Mibelle poradziła sobie z tym wyzwaniem dzięki zastosowaniu wykrywania drobnoustrojów w czasie rzeczywistym równolegle do zatwierdzania metodą płytkową. Lider branży środków higieny osobistej, chemii gospodarczej, żywności i biochemii

Analizator obciążenia mikrobiologicznego 7000RMS

Opóźnienia w procedurach testowych
W zakładach Grupy Mibelle obowiązuje rygorystyczny proces metody płytkowej zapewniający odpowiednią jakość uwalnianej wody przed jej użyciem do produkcji. Ze względu na stosowaną przez Grupę Mibelle metodę płytkową testowania wykrywanie wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń w instalacji wodnej stanowi problem. Po pobraniu i przygotowaniu próbek trzeba bowiem odczekać 5 – 7 dni przed uzyskaniem wyników, gdyż tyle trwa okres inkubacji. Dopiero po uzyskaniu potwierdzenia z tego testu można rozpocząć badanie mające potwierdzić, czy wyniki oznaczają rzeczywiste zanieczyszczenie. Innymi słowy, Grupa Mibelle potrzebuje 10 – 14 dni, aby się upewnić, że badanie jest w ogóle potrzebne. Takie opóźnienie wyników testów i uwalniania wody oznacza dużą stratę czasu w procesie wytwarzania produktów. Wartość tych produktów jest wysoka, co wpływa na wyniki finansowe Grupy Mibelle.
Nowe podejście do ogólnej strategii sterowania procesem
Po przeanalizowaniu nowoczesnych technologii szybkiej kontroli mikrobiologicznej podjęto decyzję o równoległym zastosowaniu metod szybkiej kontroli mikrobiologicznej i metody płytkowej, aby zwiększyć możliwości reagowania na zanieczyszczenia i przyspieszyć uwalnianie wody.

Ocena metod szybkiej kontroli mikrobiologicznej pod kątem sterowania procesem
W kolejnym etapie wdrażania nowej strategii sterowania procesem Grupa Mibelle oceniła analizator obciążenia mikrobiologicznego 7000RMS™ firmy METTLER TOLEDO działający w czasie rzeczywistym. Analizator 7000RMS to narzędzie do sterowania procesem on-line uzupełniające metodę płytkową. Metoda płytkowa jest niezbędna w procesie uwalniania wody, natomiast analizator 7000RMS dostarcza w czasie rzeczywistym dane o zawartości drobnoustrojów w próbce wody. Metoda płytkowa pozwala oszacować zawartość drobnoustrojów, ale nie umożliwia wykrywania liczby drobnoustrojów w danej kolonii. Analizator 7000RMS natomiast umożliwia bezpośrednie zliczenie drobnoustrojów w próbce. Co więcej, analizator 7000RMS wykonuje pomiary in situ, a po podłączeniu go punktu poboru próbek są one prowadzane automatycznie. Eliminuje to ryzyko zanieczyszczenia próbek występujące podczas liczenia płytek. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań i oceny analizatora oraz innych metod Grupa Mibelle wdrożyła analizator 7000RMS do swojej strategii sterowania procesem w pętli wody oczyszczonej.
Analizaror7000RMS
Od chwili wdrożenia analizatora Grupa Mibelle monitoruje jakość wody w czasie rzeczywistym i szybko reaguje na występujące zdarzenia. Chociaż metoda płytkowa jest nadal stosowana w procesie uwalniania wody, analizator 7000RMS skutecznie i znacząco skraca czas reakcji na zanieczyszczenia, dostarczając Grupie Mibelle dane w czasie rzeczywistym, a nie na podstawie wyników testów przeprowadzonych 5 – 7 dni wcześniej.
Maksymalizacja korzyści z nowej strategii sterowania procesem
Aby rozwiązać problemy operacyjne wynikające z opóźnionych wyników testów, Grupa Mibelle poddała ocenie swoją ogólną strategię sterowania procesem. Dzięki równoległemu zastosowaniu wykrywania drobnoustrojów w czasie rzeczywistym za pomocą analizatora 7000RMS i metodą płytkową można teraz szybko reagować na zdarzenia w pętli wodnej i rozwiązywać takie problemy w krótszym czasie. W ramach tej strategii Grupa Mibelle stosuje analizator 7000RMS jako skuteczne narzędzie do sterowania procesem, a liczenie płytek jako ostatni, zatwierdzony etap kontroli przed uwolnieniem wody, co ma pozytywny wpływ na działanie zakładu i jego rentowność.

Link do Analizator 7000RMS

Autor:
METTLER TOLEDO
Dodał:
Mettler-Toledo Sp. z o. o.

Czytaj także