Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-10
FAQ - pH metry i konduktometry

 

cq5dam.web.1280.128089XA7WNW.jpg

 

Co oznacza ikona elektrody na wyświetlaczu pH metru?
Ikona pojawiająca się po przeprowadzeniu skutecznej kalibracji informuje, w jakiej kondycji jest elektroda. Po każdej kalibracji ikona jest uaktualniana podając obecny stan elektrody. W przypadku przeprowadzenia jednopunktowej kalibracji ikona znika (wymagane są co najmniej 2 punkty).

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób kompensowana jest temperatura podczas pomiarów pH?

Wartość pH zależy od temperatury mierzonej próbki w następujący sposób:

A. Wpływ temperatury na nachylenie krzywej elektrody pH (tzw. slope)

Pomiar pH polega na zmierzeniu różnicy potencjałów pomiędzy elektrodą pomiarową i odniesienia. Na podstawie zmierzonego potencjału miernik oblicza wartość pH przy użyciu zależnego od temperatury czynnika - 2.3 * R * T, gdzie R - uniwersalna stała gazowa, T - temperatura wyrażona w Kelvinach i F - stała Faradaya. W 298 K (25 °C), czynnik ten przyjmuje wartość - 59.16 mV/pH. Podana wartość określa nachylenie krzywej na podstawie przeprowadzonej kalibracji elektrody. W innych temperaturach czynnik ten przyjmuje następujące wartości: - 56.18 mV/pH w 10 °C, - 58.17 mV/pH w 20 °C, - 60.15 mV/pH w 30 °C itd. Wpływ temperatury na wartość pH jest korygowany poprzez automatyczną (ATC) lub manualną kompensację temperatury (MTC). Z tego powodu niezwykle ważne jest zmierzenie rzeczywistej temperatury roztworu lub użycie czujnika temperatury. Błędnie ustalona temperatura oznacza błąd 0.12 jednostki pH na każde 5 °C.

B. Wpływ temperatury na wartość pH próbki

Wartość pH próbki zmienia się wraz z temperaturą. Jest to efekt chemiczny i dlatego różni się dla poszczególnych rodzajów próbek. Efekt ten NIE może być skompensowany. Wyświetlana jest jedynie realna wartość pH w danej temperaturze. Dlatego tak ważne jest, aby porównywać tylko pH zmierzone w tej samej temperaturze. Wyjątek: zależność pH od temperatury dla wielu komercyjnie dostępnych buforów jest zapisana w pH-metrze. Elektroda może być kalibrowana w różnych temperaturach, ponieważ mierzone potencjały są automatycznie odnoszone do 25 °C lub 20 °C. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wybrać odpowiednią grupę buforów i monitorować temperaturę podczas kalibracji.

W jaki sposób kompensowana jest temperatura podczas pomiarów przewodnictwa?

Pomiar przewodnictwa jest silnie zależny od temperatury (zmiana około 2 % na 1 °C). Wyniki mogą być porównywane tylko, jeżeli temperatura wszystkich próbek jest identyczna lub jeśli otrzymane wartości odnoszą się do określonej temperatury odniesienia. Najczęściej stosowana jest liniowa kompensacja temperatury. Użytkownik może wybrać 20 °C lub 25 °C, jako temperaturę odniesienia. Różnica pomiędzy temperaturą zmierzoną a temperaturą odniesienia korygowana jest przez współczynnik kompensacji α [%/°C].

Aby temperatura była prawidłowo kompensowana, liniowy współczynnik kompensacji α musi być wyznaczony dla każdej próbki. W celu uproszczenia - zależność przewodnictwa od temperatury przyjmowana jest za funkcję liniową. W rzeczywistości jednak sam współczynnik α zależy od stężenia jonów w roztworze i temperatury próbki. Ustawienie domyślne współczynnika α to 2.00 %/°C – wartość, która z powodzeniem może być stosowana dla większości standardowych próbek.