Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-10
Bezproblemowe oznaczanie gęstości smoły

Gęstość produktów petrochemicznych jest ważnym parametrem jakościowym. W przypadku smoły i innych produktów mających niskie temperatury wrzenia, występujących w temperaturze pokojowej w stanie stałym, oznaczenie to jest trudne. Ponadto, kontakt z substancjami czyszczącymi jest szkodliwy dla zdrowia. METTLER TOLDEO posiada odpowiednie rozwiązanie.

W skład smoły wchodzą głównie węglowodory o dużych masach cząsteczkowych, stąd w temperaturze pokojowej występuje ona w stanie stałym lub posiada wysoką lepkość. Sytuacja nie ulega poprawie nawet po podgrzaniu smoły. W ramach kontroli jakości tego rodzaju materiałów zachodzi konieczność oznaczania gęstości wyrażanej w różnych jednostkach, w tym w stopniach API.

Firma METTLER TOLEDO posiada w swojej ofercie rozwiązanie w znacznym stopniu upraszczające pomiar. Doskonałe i niezawodne moduły automatyczne SC1H i SC30H z funkcją grzania mogą podgrzać próbkę do temperatury nawet 80°C i utrzymać ją w tej temperaturze w trakcie pomiaru, automatyzując również oznaczenie wymaganych parametrów.

Wersje modułów SC1 i SC30 bez funkcji grzania mogą być wykorzystane podczas badania innych produktów petrochemicznych, które są lepkie (maksymalnie 30000 mPa*s), ale występują w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej. Do produktów tych należą środki smarne.

Skuteczna ochrona zdrowia i większa wydajność

W przypadku badania produktów petrochemicznych heksan i toluen doskonale nadają się do czyszczenia, chociaż dłuższy kontakt z tymi rozpuszczalnikami może być szkodliwy dla zdrowia operatorów. Automatyczne systemy pomiarowe zabezpieczają operatorów przed bezpośrednim kontaktem z toksycznymi rozpuszczalnikami i oparami. Nie ma również konieczności zdejmowania rękawic ochronnych, ponieważ pomiar można uruchamiać w trybie bezdotykowym. Wystarczy przesunąć dłonią nad czujnikiem ErgoSens™ działającym na podczerwień.

Po wykonanym oznaczeniu gęstości wyniki są obliczane i wyrażane w odpowiednich jednostkach (takich jak ciężar API) i drukowane, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po badaniu cały system jest dokładnie czyszczony bez jakiegokolwiek udziału operatora. Toksyczne odpady o nieprzyjemnym zapachu są gromadzone w oddzielnym pojemniku, który można wyposażyć w czujnik poziomu LevelSens™, zapobiegając w ten sposób ryzyku przepełnienia pojemnika.

Automatyczna detekcja błędów skutecznie wykrywa obecność pęcherzyków powietrza w próbce, czego nie jest w stanie dostrzec operator w tak ciemnych próbkach. Masz pewność, że otrzymywane wyniki oznaczeń są zawsze wiarygodne.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.