Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2022-01-02

Powrót do kalendarium
Walidacja i weryfikacja metod badawczych
SZKOLENIE WALIDACJA I WERYFIKACJA METOD BADAWCZYCH
Koszt szkolenia:
2900 PLN netto (1-2 osoby); 3400 PLN netto (grupa 3-10 osób)
Czas trwania:
1 dzień szkolenia + 1 rok zdalnego wsparcia
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• Weryfikacja (sprawdzanie) metod badawczych vs. walidacja metod badawczych
- ustalanie zakresu weryfikacji metody,
- ustalanie zakresu walidacji metody,
- kryteria akceptacji w weryfikacji lub walidacji metod badawczych.

• Proces weryfikacji/ walidacji metody badawczej
- etapy weryfikacji/ walidacji,
- zalecana kolejność prac,
- wymagane zapisy.

2. Parametry walidacyjne, wzory stosowane do wyznaczania cech charakterystycznych/ parametrów metody; powszechnie stosowane w laboratoriach ilości badanych prób, ilości poziomów, kryteria akceptacji
• Specyficzność i selektywność metody
• Granica wykrywalności metody (LOD)
• Granica oznaczalności metody (LOQ)
• Powtarzalność metody, precyzja pośrednia metody, odtwarzalność metody,
• Poprawność metody
• Odzysk metody
• Liniowość metody, charakterystyka krzywej kalibracyjnej
• Zakres pomiarowy
• Elastyczność metody badawczej

3. Zastosowanie technik statystycznych podczas opracowywania metody pomiarowej oraz w trakcie prac walidacyjnych
• Identyfikowanie wartości odstających, porównywanie wartości średnich, porównywanie wariancji
• Wzory i interpretacja wyników dla wybranych testów statystycznych:
m.in. test Dixona, test Grubbsa, test Doerffel'a, test t-Studenta, test F-Snedecora

4. Transfer metody badawczej (przeniesienie metody badawczej na docelowe stanowisko pracy)
• Kiedy wymagany jest transfer zwalidowanej metody badawczej
• Przykładowy zakres testów podczas transferu metody badawczej, kryteria akceptacji

5. Powtórna weryfikacja lub rewalidacja metody badawczej
• Kiedy wymagane jest powtórzenie testów
• Ustalanie zakresu sprawdzeń i kryteriów akceptacji

6. Techniki uzupełniające walidację, budowanie programu monitorowania ważności wyników dla nowo zwalidowanej metody analitycznej
• Porównanie uzyskanych wyników z innymi zwalidowanymi metodami
• Porównania międzylaboratoryjne
• Ocena niepewności pomiaru
• Systematyczna ocena czynników wpływających na wynik
• Stosowanie wzorców kontrolnych, wzorców roboczych, analiz powtarzanych i prób archiwalnych z kartami kontrolnymi

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

Dostęp do nieodpłatnej usługi konsultingowej "Zadaj pytanie ekspertowi" (1 rok od daty szkolenia).
Materiały drukowane i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu dla wszystkich uczestników.
Przekazanie pliku Excel Walidacja metod badawczych.

 

SZKOLENIE JEST REALIZOWANE W SIEDZIBIE PAŃSTWA LABORATORIUM

Grupa: 1-2 osób: cena szkolenia 2900 PLN netto
Grupa: 3-10 osób: cena szkolenia 3400 PLN netto
Grupa: 11-20 osób: cena szkolenia 3900 PLN netto
Opcjonalnie szkolenie może zostać transmitowane do Państwa laboratorium z naszej siedziby w Poznaniu.

 

TERMINY SZKOLENIA

Szkolenie może zostać zrealizowane w terminach wskazanych poniżej lub w innym terminie uzgodnionym wspólnie poprzez email lub telefon.

 

WIĘCEJ INFORMACJI, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Przejdź tutaj: SZKOLENIE WALIDACJA METOD BADAWCZYCH

 

 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Skontaktuj się z dystrybutorem

Organizator

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

Adres: Jeżycka, 44a/5, 60-865 Poznań

Nr telefonu: 530309030 Skopiuj

E-mail: info@bnt-sigma.pl Skopiuj
WWW: www.bnt-sigma.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...