Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-23
Wewnętrzna kontrola składu chemicznego materiałów przychodzących PMI

Badania PMI spektrometry iskrowe i rentgenowskie

Bazowanie tylko na dostarczonym certyfikacie

Obecnie, ze względu na złożoność łańcuchów dostaw, różnorodność typów dostawców i pośredników z całego świata bazowanie tylko na dostarczanych certyfikatach może okazać się wątpliwe. Dostawcy świadomie lub nieświadomie mogą dostarczać materiał niezgodny z deklarowanym dokumentem. Niestety na rynku również nie brakuje przykładów powielania certyfikatów bez sprawdzania materiałów oraz fabrykowania świadectw i atestów.

Przykładowo norma PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli" wyróżnia dwie grupy dokumentów kontroli przekazywanych zamawiającemu wraz z dostawą. Powyższa norma oraz wymienione dokumenty kontroli nie są obowiązkowe, tzn. producent ma prawo sam zadecydować w jaki sposób wykaże zamawiającemu, że dostarczane przez niego wyroby spełniają wymagania określone w polskiej normie bądź aprobacie technicznej. Producent może wykazać zgodność swoich wyrobów w inny sposób, nieokreślony w normie.

Wiele firm przyjmuje materiały z dokumentacją opartą na kontroli wewnętrznej producenta nie wykonując badań. Przeprowadzenie własnej kontroli na otrzymanym materiale jest szybsze i relatywnie tańsze niż outsourcing takich badań. Własna weryfikacja daje 100% pewność co do składu dostarczanego materiału.

Użycie odpowiedniego gatunku materiału takiego jak np. stal nierdzewna, jest kluczowe, aby zapewnić odpowiednią odporność na korozję, plastyczność czy innych cech. Przykładowo odróżnienie stali 304 i 304L 316 i 316L 'na oko' jest praktycznie niemożliwe. Warto zyskać 100% pewność, że do produkcji trafi odpowiedni gatunek materiału, przeprowadzając szybki test składu chemicznego.

Nasze mobilne analizatory OES (optyczna spektroskopia emisyjna) mogą wykrywać bardzo niskie limity większości pierwiastków śladowych, w tym węgla w stalach klasy L. Spektrometry wykrywają również pierwiastków śladowych, takie jak bor, azot, siarka i fosfor.

Pomieszanie materiałów w magazynie

W produkcji łatwo jest też stracić cechę z oznaczeniem lub dokument. Dobrym tego przykładem jest wycinanie kawałka metalu na którym jest cecha. Po wycięciu tego kawałka nieoznakowana część pozostaje na półkach. Nieoznakowany materiał łatwo może zostać ulokowany w niewłaściwym miejscu. Zamiast czekać na pojawienie się problemu z produkcją, dobrą praktyką jest sprawdzanie zapasów pod kątem jakości materiału i składu w ramach procedury kontroli zapasów.

Oferujemy również szeroką gamę rentgenowskich spektrometrów przenośnych (wielkości suszarki do włosów), które pozwalają zidentyfikować materiał w ciągu kilku sekund. Spektrometrem X-MET8000 wybierasz punkt na materiale, naciskasz spust i skład chemiczny pojawia się niemal natychmiast na wyświetlaczu.

Więcej o spektrometrach:
https://www.pcb.com.pl/oferta/spektrometry/