empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Osiem typowych źródeł strat w laboratorium

Jak zwiększyć wydajność laboratorium

Zasady „lean" w laboratorium służą zapewnieniu optymalnej wydajności oraz wyeliminowaniu wszelkich zbędnych działań. Jednym z aspektów filozofii „lean" w organizacji pracy laboratorium jest systematyczne eliminowanie źródeł strat. Celem jest rozpoznanie, a następnie zredukowanie bądź wyeliminowanie działań, które powodują stratę czasu lub są zbędne. W ten sposób poprawia się wydajność oraz upraszcza cały proces.
Zasady zarządzania zgodnie z filozofią „lean" określają osiem rodzajów strat w laboratorium występujących w organizacjach w dowolnej branży i nieprzynoszących żadnej wartości klientom.


Oto osiem źródeł strat związanych z organizacją pracy laboratorium:

 1. defekty
 2. nadprodukcja
 3. czas oczekiwania
 4. brak zaangażowania wszystkich pracowników
 5. transport
 6. zapasy
 7. tempo
 8. dodatkowe przetwarzanie

Jednym z ośmiu rodzajów strat jest czas oczekiwania. Poniżej dowiesz się, jak go ograniczyć.


Czas oczekiwania


Wolne lub niewydajne procesy, brak materiałów czy też wady lub brak odpowiednich środków to przyczyny sytuacji angażujących zasoby, które nie mogą być wykorzystywane w czasie oczekiwania.

Konsekwencje dla laboratorium

 

 • Czas oczekiwania, jeśli materiału nie ma w magazynie lub nie zamówiono go na czas
 • Jeśli urządzenia laboratoryjne są wadliwe lub zablokowane (konserwacja, oczekiwanie na wzorcowanie lub defekt).
 • Zablokowane laboratorium.
 • Wykonywanie mniejszej ilości procedur o decydującym znaczeniu.
 • Zmiana ustawień urządzenia.

Możliwe usprawnienia

 • Wdrożenie zasad Just-in-Time (dokładnie na czas).
 • Kanban.
 • Kaizen/proces nieustannego doskonalenia (CIP).
 • Wdrożenie innowacji i nowych technologii sprzyjających skróceniu czasu oczekiwania.

Przykład: ważenie

Ilość przestrzeni na stole w laboratorium jest ograniczona i często trudno znaleźć miejsce na wykonywanie zoptymalizowanych procedur ważenia. Pracownicy laboratorium stale są w ruchu, często otwiera się drzwi laboratorium, klimatyzacja nie działa idealnie. W związku z tym waga jest często niestabilna i wymaga długiego czasu stabilizacji.

Możliwe usprawnienia

Stosowanie wag z szalką SmartPan lub SmartGrid do ważenia w trudnych warunkach otoczenia.

Przykład: pomiar zawartości wilgoci

Powtarzalność wyników pomiarów wilgoci jest poważnie ograniczona w związku z przeciągami oraz używaniem okien i klimatyzatorów. Z tego powodu często konieczny jest drugi pomiar. Metody pomiaru zawartości wilgoci nie zostały zoptymalizowane i zajmują za dużo czasu (> 15 minut).

Możliwe usprawnienia

Odpowiednia lokalizacja wagosuszarki ma decydujące znaczenie. Miejsce wagosuszarki w laboratorium powinno się starannie wybrać, o czym często zapominają kierownicy laboratoriów.

 


Poradnik „Osiem typowych źródeł strat w laboratorium i sposoby ich ograniczenia" to przydatne narzędzie dla kierowników laboratoriów. Przedstawiono w nim osiem źródeł strat oraz, co ważniejsze, wyjaśniono, jak rozpoznawać i eliminować te typowe obszary niedociągnięć. Zamieszczone przykłady dotyczą operacji, w których wykorzystuje się szereg urządzeń laboratoryjnych, m.in. do ważenia, analizy zawartości wilgoci, miareczkowania, pomiaru pH i analizy termicznej.
Pobierz poradnik:
objaśnienie ośmiu rodzajów strat według zasad zarządzania zgodnie z filozofią „lean";
przykłady występowania tych strat w typowym laboratorium;
zalecenia dotyczące redukcji lub eliminacji strat w przypadku typowych czynności laboratoryjnych.
Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się, jak wyeliminować zbędne działania i „złodziei czasu" z laboratorium!

Przejdź do strony METTLER TOLEDO aby pobrać poradnik.

Czytaj także