Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Nowoczesne laboratorium syntezy

Procesy syntezy chemicznej stają się coraz bardziej złożone, a w odpowiedzi na to wyzwanie chemicy o

Nowe stanowisko pracy chemika

Trudno opracowywać nowoczesne procesy chemiczne, gdy sprzęt do syntezy ogranicza możliwości prowadzenia doświadczeń. Tradycyjne elementy zestawów doświadczalnych, takie jak kolby okrągłodenne, wkraplacze i łaźnie lodowe, mogą ograniczyć zakres dostępnych opcji syntezy i uniemożliwić uzyskanie danych potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji przy opracowywaniu procesu.

W prezentowanym przewodniku omówiono nowy zestaw narzędzi przeznaczony specjalnie dla chemików, który oferuje dodatkowe możliwości w pracach doświadczalnych oraz umożliwia automatyzację monotonnych zadań i pozyskanie wysokiej jakości danych za naciśnięciem przycisku.

Ograniczenia w laboratorium: wyzwania związane z tradycyjnym wyposażeniem

W większości doświadczeń dotyczących syntezy chemicznej laboranci i inżynierowie chemicy skupiają się na czterech podstawowych czynnościach:

  • ogrzewaniu i chłodzeniu,
  • mieszaniu,
  • dozowaniu,
  • pobieraniu próbek.

 

cq5dam.web.1280.12802CSI982R.jpg

Tradycyjne zestawy wyposażenia przeznaczone do przeprowadzania tych operacji obejmują szkło laboratoryjne, płyty grzewcze, podstawowe urządzenia do chłodzenia, mieszadła i inne urządzenia zewnętrzne. Prowadzenie doświadczeń z użyciem tego typu sprzętu wiąże się z ograniczeniami w sześciu kluczowych obszarach.

1. Mała funkcjonalność sprzętu ręcznego

Procedury ręczne wymagane do wykonywania doświadczeń z użyciem różnych zestawów doświadczalnych mogą mieć negatywny wpływ na jakość danych i wydajność pracy w laboratorium.

2. Ograniczony zakres zastosowań

Optymalizacja reakcji chemicznych może być trudnym zadaniem, gdy chemik jest ograniczony niewielkim zakresem parametrów doświadczalnych, zwłaszcza temperatury, prędkości dozowania i mieszania, stężenia i temperatury.

3. Kwestie bezpieczeństwa pracy

Chemicy korzystający z tradycyjnych zestawów do syntezy często muszą obchodzić się z toksycznymi chemikaliami oraz niebezpiecznymi rozpuszczalnikami, odczynnikami i innymi substancjami.

4. Niespójność rejestrowania i odczytu danych

Wady ręcznego prowadzenia notatek laboratoryjnych to możliwość utraty danych i niepełnego zapisu danych, a także trudność ich wyszukiwania i odczytu.

5. Niedostateczne kontrola parametrów

Korzystając z narzędzi ręcznych, bardzo trudno utrzymywać parametry w wąskim zakresie tolerancji na każdym etapie reakcji – ogranicza to możliwości prowadzenia analizy wielowymiarowej, na przykład na potrzeby projektowania eksperymentów (DoE).

6. Luki informacyjne

Luki informacyjne występujące w przypadku długich reakcji chemicznych utrudniają zrozumienie mechanizmu i kinetyki reakcji oraz procesu tworzenia zanieczyszczeń.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.

Czytaj także