empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-12-03
Co to jest wiskozymetr i do czego jest wykorzystywany?

wiskozymetr.jpg

Wiskozymetria określana również jako pomiary lepkości, to dział nauki zajmującej się badaniami zjawisk lepkości. Lepkość jest miarą tarcia zewnętrznego, które jest jedną z najważniejszych właściwości cieczy i gazów. Do mierzenia lepkości cieczy służą przyrządy zwane lepkościomierzami czy też zamiennie wiskozymetrami.

 

W procesach przemysłowych lepkościomierze znajdują zastosowanie w kontroli jakości w procesie rafinacji, w systemach zapewniania jakości półproduktów i wyrobów finalnych w przemyśle petrochemicznym, w regulowaniu lepkości oleju opałowego w elektrociepłowniach, czy też w sterowaniu procesami drukowania poprzez określanie lepkości tuszu. Lepkościometry znajdują również swoje zastosowanie w przemyśle papierniczym przy przetwórstwie celulozy, a także przy regulacji przygotowania produktów i kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w przemyśle spożywczym. Istnieje

W praktyce laboratoryjnej najszersze zastosowanie znalazły lepkościomierze kapilarne, wśród nich wypływowe i przepływowe oraz lepkościomierze opadowe (kulkowe). Znane są lepkościomierze pęcherzykowe, rotacyjne, ultradźwiękowe i inne. Reprezentantem wiskozymetrów wypływowych jest lepkościomierz Englera, przepływowych — lepkościomierz Vogla-Ossaga, kulkowych — lepkościomierz Höpplera. Zastosowania wiskozymetrów to m.in.: w badaniach laboratoryjnych wyznaczenie parametru lepkości dynamicznej oraz badanie wpływu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na lepkość tetrafluorobranu N-butylo-4-metylopirydyniowego. W przemyśle skrobiowym stosuje się także wiskozymetry Brookfield'a w kartach charakterystyki produktu różnych preparatów skrobiowych podaje się bardzo często parametry lepkości wyznaczone za pomocą tych właśnie aparatów. Realizowany jest również pomiar lepkości przy pomocy lepkościomierza rotacyjnego DV-II+ oraz wyznaczenie krzywych płynięcia dla wybranych olejów smarowych. Tak więc, znajomości parametru lepkości dynamicznej i kinematycznej ma duże znaczenie dla wielu gałęzi przemysłowych w obecnym rozwoju technologii, de facto bogaty wybór metod oraz rozwiązań układów pomiarowych daje szerokie spectrum możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb działalności firmy.

 

Dobór wiskozymetrów do zastosowań

Wiskozymetry kapilarne są bardzo prostym, tanim rozwiązaniem w przypadku płynów niutonowskich. Nie są one jednak zbyt dokładne. Płyny nieniutonowskie są wrażliwe na zmiany prędkości ścinania i mogą być dokładnie mierzone z wykorzystaniem lepkościomierzy rotacyjnych lub wibracyjnych. W przypadku płynów zawierających ciała stale nie należy wykorzystywać wiskozymetrów kapilarnych i tłokowych, gdyż nie są one odporne na powstawanie osadów i zatykanie. W instalacjach petrochemicznych wiele pomiarów procesowych może wymagać pomiaru lepkości kinematycznej Jedynie w lepkościomierzach wibracyjnych z końcówką w kształcie widełek można wykonać dodatkowo pomiar gęstości, a co za tym idzie także lepkości kinematycznej.

Metody wibracyjne mają największy zakres pomiarowy, co powoduje, że są przydatne w aplikacjach, w których różne rodzaje płynów mierzone są przez ten sam lepkościomierz lub podczas mieszania kilku płynów.

 

Źródło:
danlab.pl

Czytaj także