Nowa forma alotropowa węgla - półprzewodnikowy film diaminowy

Diaman – atomowo cienki diament – to dwuwymiarowa forma izotropowa węgla. Ze względu na swoje właściwości fizyczne wzbudza duże zainteresowanie naukowców. Jednak okazuje się, że nie jest na tyle stabilny, aby móc szerzej go zastosować. Okazało...

sobota, 22 sierpnia 2020, innovations-report.com; phys.org

Unijne ambicje klimatyczne, a możliwości Polskiej Chemii

Polska Chemia chce być bardziej zielona. Zdecydowana większość firm z sektora uważa, iż realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu stwarza szanse rozwoju i wspiera innowacje w całym sektorze. Równocześnie jednak, może stanowić szereg...

czwartek, 20 sierpnia 2020, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Elektrokatalizator przemienia CO2 i wodę w etanol

Zespół badawczy z Argonne National Laboratory Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) razem z Northern Illinois University opracował nowy elektrokatalizator. Jest on w stanie przekształcić z bardzo wysoką wydajnością i selektywnością...

poniedziałek, 17 sierpnia 2020, innovations-report.com; popularmechanics.com

Fotodetektor przekracza granice

Zespół z Uniwersytetu Aalto opracował fotodetektor, który przekroczył granicę 100% wydajności, dotychczas uważaną za teoeretyczne maksimum zewnętrznej wydajności kwantowej. Fotodetektor, zbudowany z czarnego krzemu, osiągnął wydajność powyżej...

piątek, 14 sierpnia 2020, aalto.fi; phys.org

Nowy materiał i bezpieczniejsze elektrody

Naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Jilin University w Changchun w Chinach przeprowadzili badania nad obiecującym materiałem anodowym do akumulatorów o niezwykle wysokiej wydajności. Tytanian litu i lantanu (LLTO) - bo o nim mowa...

wtorek, 11 sierpnia 2020, innovations-report.com; sciencedaily.com

Ponad 50 laboratoriów w sieci PCI. Dołączają kolejne

W planach łączenie nauki i biznesu. Podkarpackie Centrum Innowacji tworzy regionalną sieć laboratoriów. Już ponad 50 laboratoriów dołączyło do projektu. To ambitne wyzwanie, w którym doświadczenia i wiedza naukowców wsparte aparaturą...

wtorek, 11 sierpnia 2020, Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Chip terahercowy

Zespół naukowców z Nanyang Technological University w Singapurze (NTU Singapore) i Osaka University w Japonii stworzyli nowy chip, oparty na fotonicznych izolatorach topologicznych. Ma to sprostać potrzebom telekominikacji w zakresie transmiji 5G...

czwartek, 6 sierpnia 2020, phys.org; newzealandonlinenews.co.nz

Nanocząstki do zadań specjalnych

Fizyk Wolfgang Ernst z TU Graz wraz ze swoim zespołem odniósł sukces w ukierunkowanej syntezie tak zwanych klastrów rdzeń-powłoka. Torują one drogę nowym nanomateriałom, które zwiększają wydajność m.in. katalizatorów, czujników magnetycznych i...

poniedziałek, 3 sierpnia 2020, innovations-report.com; eurekalert.org

METTLER TOLEDO wprowadza na rynek EasyViewer 400

Oglądanie i mierzenie cząstek in situ i w czasie rzeczywistym. Niedawno wprowadziliśmy sondę EasyViewer 400 - nowy dodatek do linii produktów EasyViewer do inżynierii cząstek od 0,4 l do skali pilotażowej. EasyViewer 400 został specjalnie...

środa, 29 lipca 2020, Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Bezprecedensowy poziom kontroli nad magnetyzmem

Naukowcy pod kierownictwem Boston College odkryli, że manipulując atomami niemagnetycznymi można wpływać na właściwości magnetyczne halogenku chromu. Materiały magnetyczne to podstawa wielu najnowocześniejszych technologii, m.in. pamięci w...

wtorek, 28 lipca 2020, innovations-report.com; bc.edu

Nowy materiał z translokacją elektronów

Protony to elementy składowe atomów o dodatnim ładunku elektrycznym. Ich translokacja jest podstawą wielu technologii stworzonych przez człowieka. Wciąż jednak kontrola wytwarzania protonów w biomateriałach i urządzeniach pozostaje wyzwaniem...

poniedziałek, 27 lipca 2020, advances.sciencemag.org; phys.org

Katalizatory do ogniw na bazie grafenu

Naukowcy z Queen Mary University of London i University College London wyprodukowali przy użyciu specjalnej techniki grafen, który wykorzystali do opracowania katalizatorów wodorowych ogniw paliwowych. Ogniwa te działają, przekształcając...

czwartek, 23 lipca 2020, phys.org; qmul.ac.uk

Urządzenia spintroniczne coraz bliżej

Naukowcy na całym świecie pracują nad opracowaniem urządzeń wykorzystujących wewnętrzne właściwości magnetyczne elektronów do przechowywania i przetwarzania informacji. Są to tzw. urządzenia spintroniczne. Aby jednak były one technicznie...

poniedziałek, 20 lipca 2020, techxplore.com; newsbreak.com

Lepsza wydajność ogniw paliwowych

W związku z rosnącym rozpowszechnieniem pojazdów napędzanych wodorem na całym świecie trwa wyścig mający na celu poprawę wydajności ogniw paliwowych. Jest ona bardzo niska z powodu chwilowych wyłączeń. Zespół badawczy z POSTECH opracował sposób...

środa, 15 lipca 2020, phys.org; esciencenews.com

Czujniki jak kameleony

Przyroda już nieraz służyła naukowcom za inspirację. Tym razem stały się nią kameleony, których układ nerwowy reguluje kolor skóry, wpływając na to, w jaki sposób nanokryształy w niej zawarte odbijają światło. Biorąc sobie za przykład ten...

sobota, 11 lipca 2020, phys.org; pme.uchicago.edu

Półprzewodnikowe wstążki grafenowe

Badacze z uniwersytetów w Bazylei, Bernie, Lancaster i Warwick wyprodukowali pierwsze porowate wstążki grafenowe, w których ściśle określone atomy węgla zastąpiono atomami azotu. Charakteryzują się one właściwościami półprzewodnikowymi, tym samym...

czwartek, 9 lipca 2020, phys.org; eurekalert.org

Testowanie końcówek BioClean Ultra

Pipety Rainin - niezawodna diagnostyka COVID-19. Laboratoria na całym świecie śpieszą się z opracowywaniem testów i terapii w związku z pojawieniem się nowego typu koronawirusa SARS CoV-2. Badania molekularne przy użyciu łańcuchowej reakcji...

środa, 8 lipca 2020, Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Nowy super szybki plazmoniczny chip

Zespół z ETH Zurich opracował układ, w którym szybkie sygnały elektroniczne można przekształcić bezpośrednio w sygnały świetlne - praktycznie bez utraty jakości. Przedstawiciele świata nauki pracowali nad tym rozwiązaniem około 20 lat....

niedziela, 5 lipca 2020, newsbreak.com; techxplore.com

Piktogramy chemiczne i ich znaczenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające...

czwartek, 2 lipca 2020, sklep.techemznaki.pl

Przygotuj swoje urządzenia do współpracy z wymogami Industry 4.0.

Urządzenie ACI400 IIoT Edge firmy METTLER TOLEDO to brama do przemysłowego Internetu Rzeczy.. ACI400 zapewnia klienta serwera OPC UA oraz klienta MQTT do bezproblemowej wymiany niekrytycznych czasowo danych między naszymi rozwiązaniami wagowymi...

poniedziałek, 29 czerwca 2020, Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Zauważyłeś na stronie nieprawdziwą, nieaktualną informację?    napisz do redakcji