Powrót do listy komunikatów Dodano: 2018-12-19   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-12-27
COPA-DATA Polska i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały Umowę Partnerstwie
Ilustracja nadesłana (COPA-DATA Polska )
Ilustracja nadesłana (COPA-DATA Polska )

COPA-DATA Partner Community to powołany w 2011 roku przez firmę COPA-DATA program partnerski, którego członkami jest wiele ekskluzywnych uczelni technicznych z całego świata. Teraz do tego szacownego grona, na mocy umowy podpisanej przez Prorektora ds. Współpracy AGH, prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa z przedstawicielem COPA-DATA Polska, dołączyła właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym ze 100-letnią tradycją, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu technologii na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego. Od wielu lat znajduje się na szczytach list rankingowych i ma opinię jednej z najlepszych i prestiżowych uczelni w Polsce, której dyplom jest potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia w dziedzinie nauk technicznych. Teraz ta prestiżowa jednostka wspólnie z producentem platformy programowej zenon, będzie edukować młodych inżynierów przybliżając im praktyczne zastosowania zenon, związane m.in.: ze Smart Grid, digitalizacją czy Czwartą Rewolucją Przemysłową – Industry 4.0. Mówi: dr hab. inż., Andrzej Bień, prof. AGH: „COPA-DATA jest producentem uznanej platformy programowej zenon® dedykowanej dla branży energetycznej, z którą jesteśmy ściśle związani. Systemy SCADA w dzisiejszych czasach stają się niezbędne, w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz energetycznym. Umożliwiają sprawne sterowanie rozległymi systemami oraz urządzeniami. Dotychczasowa współpraca umożliwiła nam poznanie tego oprogramowania i przetestowanie jego możliwości. Niewątpliwą zaletą tego środowiska inżynieryjnego jest elastyczność oraz możliwość stosowania go w szerokiej gamie urządzeń".

Partnerstwo z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii krakowskiej AGH to realizacja strategii innowacyjności

Dla COPA-DATA, nawiązanie współpracy z prestiżową jednostką naukową jaką jest Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej to ważny krok w realizacji strategii innowacyjności i ciągłego rozwoju firmy. Stały kontakt z przedstawicielami nauki oraz ze studentami dają możliwość wymiany doświadczeń i oczekiwań co prowadzi do przełomowych pomysłów i finalnie innowacyjnych technologicznie rozwiązań w przemyśle i energetyce. Natomiast dla rozwoju platformy programowej zenon nie bez znaczenia jest dostęp do odkryć naukowych oraz wyników prac eksperymentalnych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową i studentów. Składową partnerstwa jest również współpraca marketingowo-promocyjna mająca na celu propagowanie przyszłościowych realizacji opartych na zenon w środowisku naukowo-biznesowym w Polsce i za granicą. Do podpisania tej znaczącej dla obydwu stron Umowy Partnerskiej przyczynił się prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, posiadający znaczący na skalę światową dorobek naukowy w zakresie Jakości Energii Elektrycznej oraz rozwijania Smart Grid w Polsce. Autor i współautor ponad 200 artykułów technicznych i naukowych, członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych, tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk a także Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej. Niewątpliwy autorytet w swojej dziedzinie, który w swoich działaniach naukowych korzystał niejednokrotnie z możliwości jakie daje zenon Energy Edition.

Dostęp do wiedzy i gwarancja wysokich kwalifikacji

Współpraca obydwu jednostek ma również wymiar edukacyjny. Przyczynia się bowiem do podniesienia i zagwarantowania wysokich kwalifikacji przyszłym absolwentom co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Warto dodać, że absolwenci AGH stanowią 80% personelu COPA-DATA w Polsce. Natomiast prace magisterskie i doktoranckie oparte na platformie programowej zenon z pewnością staną się źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń inżynierów. „Wierzymy, że realizacja naszych wspólnych zamierzeń oraz celów przyczyni się do edukacji i rozwoju nowego pokolenia inżynierów oraz systemu zenon Energy Edition."- powiedział podczas podpisania Umowy o Partnerstwie Tomasz Papaj – dyrektor sprzedaży w COPA-DATA Polska Sp. z o.o. Natomiast dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH dodaje: ,,Współpraca z COPA-DATA oraz funkcjonalność oprogramowania zenon, pozwoli naszym studentom oraz pracownikom zapoznać się z funkcjonalnym komercyjnym systemem oraz nabyć nowe praktyczne kompetencje. Decyzja o przystąpieniu do programu Community Partner to wspólne działanie dla potrzeb innowacyjnych rozwiązań i nauczanie w oparciu o najlepsze rozwiązania firmy COPA-DATA.''

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.