Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-18
Precyzyjna, chemiczna korekta pH

Jak zmniejszyć ilość odpadów chemicznych i uniknąć korozji kotła

Precyzyjne dozowanie substancji chemicznych z odpowiednim wskaźnikiem pH do obiegu wody w elektrowni ma zasadnicze znaczenie dla minimalizacji odpadów chemicznych i korozji kotła. Dzięki dobrze zarządzanemu systemowi uzdatniania wody kocioł wstępny, kocioł właściwy oraz systemy pary wodnej i kondensatu będą w sposób ciągły zasilane wodą o wysokiej czystości. W tym opracowaniu technicznym wyjaśniamy, w jaki sposób precyzyjne monitorowanie pomiarów pH w instalacji wodnej elektrowni pozwala wydajnie korygować pH, zmniejszając ilość kosztownych odpadów chemicznych i redukując warunki sprzyjające korozji.

Zarządzanie ciągłym zasilaniem w wodę o wysokiej czystości wymaga bezustannego monitorowania pH za pomocą urządzeń umożliwiających reagowanie w czasie rzeczywistym przy optymalnych poziomach dokładności. Pozwala to na podjęcie szybkiej reakcji w formie chemicznej korekty pH na potrzeby wyeliminowania niekorzystnych warunków, które mogą powodować korozję drogich urządzeń, takich jak kotły i turbiny.

Praktycznie każda elektrownia jest inna. Różnice obejmują sposób zasilania, ilość wytwarzanej energii, typ generatora pary lub kotła, charakterystykę wody wlotowej oraz materiał, z którego wykonano instalację wodną w elektrowni. Z tego powodu każda elektrownia wymaga innych warunków chemicznej korekty pH, aby chronić instalację wodną przed warunkami sprzyjającymi korozji. W tym opracowaniu technicznym omawiamy, w jaki sposób dokładny pomiar pH umożliwia precyzyjną, chemiczną korektę pH, aby uniknąć podania nadmiernej lub niewystarczającej ilości środków chemicznych, ponieważ w obu przypadkach mogą powstać warunki sprzyjające korozji.

Chemiczna korekta pH to proces polegający na uzdatnianiu wody znajdującej się w instalacji wodnej elektrowni lub w systemie produkcji pary poprzez podawanie różnych substancji chemicznych chroniących materiał, z którego wykonano instalację wodną. W procesie wykorzystano rozmaite substancje chemiczne opracowane z myślą o wyeliminowaniu lub redukcji warunków, które mają wpływ na stan instalacji wodnej.

W tym opracowaniu technicznym poświęconym chemicznej korekcie pH specjalista METTLER TOLEDO Thornton omawia parametry, które mogą mieć wpływ na materiał, z którego wykonano instalację wodną w elektrowni, począwszy od wody uzupełniającej, pary, kondensatu, wody zasilającej i odmulania aż po wodę z wieży chłodniczej i ścieki.

Następnie omówiono znaczenie pomiaru pH dla uniknięcia warunków korozyjnych oraz skuteczność różnych technologii czujników pH w celu zapewnienia dokładnego pomiaru. Na koniec omówiono sposób, w jaki za pomocą odpowiedniego sprzętu można wykonać wiele pomiarów analitycznych z instalacji wodnej na jednym wieloparametrowym przetworniku w celu niezawodnego monitorowania właściwości metalu, z którego wykonano instalację wodną.

Pobierz to opracowanie techniczne, aby się dowiedzieć, jak odpowiednie urządzenia do wydajnego monitoringu mogą pomóc w chemicznej korekcie pH i jak dzięki precyzyjnemu pomiarowi można zmniejszyć koszty chemicznej korekty pH i ograniczyć korozję drogich urządzeń.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz opracowanie techniczne.