Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-16
Pomiar tlenu rozpuszczonego w procesach hodowli komórek i fermentacji

Pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego jest niezbędny w procesach fermentacji i hodowli komórek w celu zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju komórek.

Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu technicznym, niski poziom tlenu rozpuszczonego w fermentatorach/bioreaktorach może wpływać na tempo wzrostu, pobieranie składników odżywczych, morfologię komórkową i syntezę metabolitów; to zmniejsza wydajność i obniża jakość produktu końcowego. Wysoki poziom tlenu rozpuszczonego powoduje powstawanie reaktywnych gatunków tlenu, które mogą utleniać składniki podłoża i powodować mutacje komórkowe. Ponadto, w przypadku dużych fermentatorów, które wymagają potężnych sprężarek do wtłaczania powietrza, nadmierne podlewanie może oznaczać marnotrawstwo energii. Utrzymanie rozpuszczonego tlenu w wymaganym zakresie ma zatem kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesu.

Dokładna kontrola tlenu jest możliwa tylko wtedy, gdy pomiary z czujników tlenu rozpuszczonego zainstalowanych w fermentatorach/bioreaktorach są wiarygodne. Pęcherzyki powietrza, które gromadzą się w końcówce pomiarowej czujnika lub przez nią przechodzą, zakłócają sygnał czujnika. Błędne maksima i minima pomiarowe mogą prowadzić do niewłaściwej regulacji podlewania i podawania składników odżywczych, powodując problemy z fermentacją/kontrolą hodowli komórkowych.

Czujniki amperometryczne od kilkudziesięciu lat sprawdzają się w przemyśle farmaceutycznym, ale obecnie są zastępowane czujnikami optycznymi ze względu na brak koniecznej polaryzacji, mniejsze wymagania konserwacyjne i bardzo niski dryft. Zarówno amperometryczne, jak i optycznie czujniki tlenu rozpuszczonego mogą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez pęcherzyki powietrza.

Nasze opracowanie techniczne pokazuje, w jaki sposób firma METTLER TOLEDO rozwiązała ten problem za pomocą czujnika optycznego, który chroni przed gromadzeniem się pęcherzyków powietrza na końcówce.
W opracowaniu technicznym znajduje się ciekawy przykład brazylijskiego zakładu, w którym wyeliminowano zakłócenia w pomiarze tlenu i znacznie usprawniono procesy fermentacyjne poprzez zastosowanie rozwiązania METTLER TOLEDO.

Główne tematy opracowania technicznego:

  • Rola i wpływ tlenu w procesie fermentacji i hodowli komórkowej
  • Jak mierzyć i kontrolować tlen rozpuszczony
  • Rozwiązanie problemu zakłóceń sygnału w pomiarze tlenu

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz opracowanie techniczne.