Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-03-27
Nieprawidłowe ślady po iskrzeniu spektrometrem OES

Odpowiednie użytkowanie i konserwacja spektrometru iskrowego zapewni nam jego właściwą wydajność.

Jednym z najbardziej znaczących sygnałów, że spektrometr OES nie działa prawidłowo są nieprawidłowe ślady po przypaleniu.

Jak wyglądają nieprawidłowe ślady po przypaleniu?

Nieprawidłowy ślad po przypaleniu świadczy o tym, że wyładowanie nie jest skoncentrowane. Rozproszenie ładunku oznacza, że analiza może być mało wiarygodna.

Istnieją dwa typy nieprawidłowych śladów po przypaleniu, na które należy zwrócić uwagę.

Jeśli środek śladu po przypaleniu nie został ponownie stopiony lub krawędź wydaje się mleczno-biała. Tego rodzaju przypalenia są oznaką spadku wydajności spektrometru iskrowego i jest to informacja, że wymaga on sprawdzenia.

W odróżnieniu od wyników wyładowania nieskoncentrowanego, prawidłowy ślad po przypaleniu ma wyraźnie ponownie stopiony środek i widoczny czarny pierścień wokół niego.

Co robić, jeśli wychodzą nieprawidłowe ślady po przypaleniu?

Mówiąc prościej, nieprawidłowe przypalenia oznaczają, że twój spektrometr iskrowy nie działa tak, jak powinien. Oznacza to, że nawet powtarzalna analiza, jest mało wiarygodna. W przypadku odlewni, dla których kluczowym aspektem procesu jest analiza składu chemicznego produkowanych komponentów, wadliwa analiza niesie za sobą bardzo kosztowe konsekwencje.

Jeśli ślady po iskrzeniu nie są właściwe to należy sprawdzić kilka ważnych elementów.

PRÓBKA:

Jako pierwsze należy sprawdzić analizowane materiały. W szczególności, jeśli istnieją jakiekolwiek inkluzje, ubytki lub pęknięcia. Problem może tkwić w sposobie przygotowywania próbek. Dokładna analiza OES wymaga odpowiedniego i starannego przygotowania próbki. Ponieważ wyładowanie iskry tylko odparowuje materiał na powierzchni próbki, ale nie wnika w głąb materiału, mierzymy również wszystkie zanieczyszczenia na powierzchni.Brud, oleje, tlenki, a nawet odciski palców mogą przeszkadzać w analizie, a nawet zapobiec tworzeniu plazmy. Skutkuje to błędną analizą, co oznacza, że skład analizowanej próbki nie odpowiada rzeczywistemu składowi.Próbkę najlepiej przeszlifować aby pozbyć się tlenków i innych związków powstałych na powierzchni próbki.

ARGON

Inną częstą przyczyną nieprawidłowych śladów iskrzenia jest jakość używanego argonu lub sposób dostarczania go do spektrometru OES. Argon o klasie czystości 4.8 to wymagane minimum, które powinno być używane ze spektrometrem iskrowym. Jeśli w materiale musisz określić pierwiastki takie jak azot to należy stosować argon w klasie 5.0 lub wyższej dzięki czemu zmniejszamy prawdopodobieństwo obecności innych zanieczyszczeń. Ważna dla zapewnienia najwyższej jakości działania jest również wartość ciśnienia w butli z argonem. W tym zakresie należy odnieść się do zaleceń dostawcy argonu dotyczących minimalnego ciśnienia, które należy osiągnąć przed wymianą butli.

Przewód z układu dostarczania argonu również może być przyczyną nieprawidłowych śladów po iskrzeniu. Wszelkie nieszczelności mogą powodować zanieczyszczenie systemu przez gazy zewnętrzne. Zanieczyszczenia w przewodzie mogłyby również utrudniać usuwanie zanieczyszczeń od obszaru próbki. Po sprawdzeniu ustawień spektrometru iskrowego należy wykonać kilka próbnych iskrzeń, aby upewnić się, że urządzenie jest stabilne. Zalecamy wykonanie co najmniej trzech, aby się upewnić.

To tylko najczęstsze przyczyny uzyskiwania nieprawidłowych przypaleń po iskrzeniu. Utrzymywanie spektrometru w stanie pełnej sprawności to jeden z najważniejszych elementów zapewnienia jakości w produkcji. Na tę sprawność ma wpływ bardzo wiele czynników. Regularne przeglądy, wymiana filtrów, czyszczenie z pewnością pomogą tę sprawność utrzymać.

Firma #PCB_Service wykonuje okresowe sprawdzenia spektrometrów iskrowych OES. Zapewniamy profesjonalny autoryzowany serwis. Nasi serwisanci odbywają regularne szkolenia serwisowe u producenta #HITACHI_HIGH_TECH każdorazowo potwierdzone egzaminem i certyfikatem. Jako autoryzowany serwis oferujemy oryginalne części i komponenty.

Autor:
Agnieszka Tomczyk
Dodał:
PCB Service Sp. z o.o.