empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-06-18
Monitorowanie temperatury ciała

AT300 Precyzyjny pomiar temperatury

Automatyczny monitoring temperatury ciała - Automatyczna kontrola dostępu

AT300 jest bezkontaktowym systemem pomiaru temperatury do szybkiego, precyzyjnego i niezawodnego pomiaru temperatury ciała.

Dzięki opatentowanemu algorytmowi pomiaru temperatury, system ten może natychmiast identyfikować i automatycznie ostrzegać osoby z podwyższoną temperaturą ciała przy wejściach do firm, na lotniska, dworce kolejowe, autobusowe, szpitale, sklepy itp.

- małe urządzenie dla szybkiego Kontrollen
- bezdotykowy pomiar temperatury
- dokładność ±0,3 °C
- stabilne pomiary temperatury
- Blackbody (grzejnik referencyjny)
- Śledzenie twarzy wraz z informacją o temperaturze
- automatyczne ostrzeganie w czasie prawie rzeczywistym
- alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia ustawionej wartości granicznej temperatury
- Szybki montaż i uruchomienie
- Dalsze obszary zastosowania to: uniwersytety, szkoły, przedszkola, domy spokojnej starości, urzę
dy celne, centra handlowe, itd

 

Kamera termowizyjna AT300
+ statyw
+ korpus czarny (grzejnik referencyjny)
+ oprogramowanie analityczne

Wiecej Informacji: https://www.czujniki.de/produkty/temperatura/

------------------------------------------

English Version:

Monitoring of body temperature
AT300 Precise temperature measurement

Automatic monitoring of body temperature - Automatic access control

The AT300 is a non-contact temperature measurement system for fast, precise and reliable measurement of body temperature.

With its patented temperature measurement algorithm, this system can immediately identify and automatically warn people with elevated body temperature in entrances to companies, airports, train stations, bus stations, hospitals, shops, etc.

small device for quick Kontrollen
contact-free temperature measuring
accuracy of ± 0,3 °C
temperature stable measurements
Blackbody (reference radiator)
Face tracking incl. temperature information
automatic warning in almost real time
acoustic and visual alarm
when an adjustable temperature limit value is exceeded
Quick assembly and commissioning
Further areas of application are: universities, schools, kindergartens, retirement homes, customs, shopping malls

 

Autor:
DM-SENSORS
Dodał:
DM-SENSORS

Czytaj także