Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2018-05-10
WZORCOWANIE PIPET
WZORCOWANIE PIPET
Zasięg:
międzynarodowy

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi kalibracji firma PZ HTL S.A. wdrożyła w swoim laboratorium system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - AP169.

Kalibracja pipet, czyli wzorcowanie, stanowi podstawowy element procesu zapewniania jakości w badaniach laboratoryjnych. Kalibrację pipety można wykonać samemu, jeżeli posiadamy odpowiedni sprzęt, warunki i umiejętności do jej przeprowadzenia lub też zlecić wykonanie takiej usługi laboratorium wzorcującemu. W takim przypadku, powinniśmy wybrać laboratorium posiadające odpowiednie kompetencje, najlepiej dodatkowo potwierdzone przez niezależną instytucję. Laboratorium HTL realizuje wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6. Dowodem poświadczającym właściwości metrologiczne wzorcowanego przyrządu jest wydawany przez Laboratorium dokument zwany Świadectwem Wzorcowania, który potwierdza, że pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne.

Szczegóły dotyczące zakresu akredytacji oraz formularz zlecenia wzorcowania znajduje się na stronie www.htl.pl

Firma

PZ HTL S.A.

Adres: Daniszewska 4, 03-230 Warszawa
Nr telefonu: 22 492 19 00 Pokaż numer
Faks: 22 492 19 93 Pokaż numer
Adres e-mail: HTL.customercare@corning.com
WWW: www.htl.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...