Pozostałe szkolenia

Koszty jakości - warsztaty , 2007-01-31, 2007-03-21, 2007-06-27

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Podstawy metodyki prowadzenia rachunku kosztów jakości zgodnie z powszechnie stosowanym w krajach EWG modelem PAF oraz PC (wg PN-ISO 9000:2000, BS 6143). Korzyści dla przedsiębiorstwa: Zdobycie podstawowych informacji i...

Kontrola odbiorcza towarów paczkowanych, 2007-04-20

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Statystyczna kontrola odbiorcza według właściwości liczbowych. Plany odbiorcze według PN-ISO 3951 "Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości: procedury i nomogramy". Karty...

Twórcze rozwiązywanie problemów - burza mózgów , 2006-12-13, 2007-02-20, 2007-05-08

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Metodyka przygotowywania i przeprowadzania burzy mózgów w wersji klasycznej jak i w wariantach zmodyfikowanych. Uczestnictwo w sesji pomysłowości i wartościowaniu pomysłów. Program: Część teoretyczna: - Zalety grupowego...

Zaawansowane planowanie jakości (APQP), 2006-11-13_14, 2007-01-29_30, 2007-03-5_6, 2007-04-16_17, 2007-06-4_5

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Wdrażanie nowych projektów według metodyki APQP. Tworzenie schematów przebiegu procesu, planów kontroli oraz innych wymaganych w branży motoryzacyjnej analiz. Program: * Wprowadzenie do specyfiki branży motoryzacyjnej ...

Wprowadzenie do zagadnień normy ISO/TS 16949, 2007-01-22_23, 2007-04-12_13

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Charakterystyka i omówienie standardu normy ISO/TS 16 949. Program: * ...

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania, 2007-03-22_23, 2007-05-10_11

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Podstawy metodyki wyznaczania błędów i niepewności pomiarów zgodnie z wytycznymi przewodnika "Wyrażanie niepewności pomiaru" - Główny Urząd Miar 1999 (odpowiednik "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO...

Walidacja metod analitycznych, 2006-11-23_24, 2007-01-04_05, 2007-03-12_13, 2007-05-21_22

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Walidacja metod badawczych zgodnie z normą ISO/IEC 17025:1999 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz przewodnikiem Eurachem (1998) A Laboratory Guide to Method Validation and...

Analiza przyczyn i skutków wad FMEA, 2006-12-11_12, 2007-01-8_9, 2007-02-26_27, 2007-04-23_24, 2007-06-11_12

Organizator:
TQMsoft
Analiza Przyczyn i Skutków Wad - FMEA Przedmiot szkolenia: Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA) wg wytycznych QS-9000 z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych (analiza...

Wyznaczanie niepewności pomiaru elektrycznych, 2007-02-19, 2007-04-11

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Podstawy metodyki wyznaczania błędów i niepewności pomiarów zgodnie z wytycznymi przewodnika Wyrażanie niepewności pomiaru - GUM 1999 (odpowiednik Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO 1995). Program: ...

Audit u dostawcy , Szkolenie na życzenie Klienta

Organizator:
TQMsoft
Audit u dostawcy Przedmiot szkolenia: Szkolenie dotyczy metod realizacji auditów drugiej strony, u dostawców posiadających certyfikowany system jakości i bez systemu jakości. Plan szkolenia - Zasady prowadzenia auditów u dostawców określone...

Statystyka w zastosowaniach przemysłowych

Organizator:
TQMsoft
Statystyka w zastosowaniach przemysłowych Przedmiot szkolenia: Ogólna prezentacja metod statystycznych wykorzystywanych we współczesnych systemach jakości W programie szkolenia mieści się uzasadnienie potrzeby stosowania metod statystycznych,...

Norma laboratoryjna 17025 , 2006-12-28_29, 2007-03-8_9, 2007-04-12_13, 2007-06-4_5

Organizator:
TQMsoft
PN-EN ISO/IEC 17025:2001 Kurs adresowany jest do personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących. W szczególności powinien zainteresować kadrę zarządzającą i personel kierowniczy , osoby które projektują system jakości laboratorium i zmierzają...

Metrologia długości i kąta , 2006-12-7_8 , 2007-02-1_2 , 2007-05-17_18

Organizator:
TQMsoft
Metrologia długości i kąta - zagadnienia podstawowe Przedmiot szkolenia: Zasady i techniki pomiarów długości i kąta (wymiarów, kształtu, położenia, chropowatości). Zasady opracowywania i interpretacji wyników pomiarów. Aspekty prawne....

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej, 2007-01-18_19, 2007-03-8_9 , 2007-05-10_11 , 2007-06-28_29

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Przedstawienie wymagań w zakresie statystycznego sterowania procesem (SPC) według normatywu jakości QS 9000 - szczegółowe omówienie i interpretacja podręcznika. Program szkolenia: Wykład: Rola SPC w systemie QS-9000....

Lean Manufacturing - odchudzone wytwarzanie, 2006-12-4_6 , 2007-01-22_24 , 2007-03-14_16 , 2007-05-14_16

Organizator:
TQMsoft
Odchudzone Wytwarzanie Cel: Zapoznanie uczestników z koncepcją odchudzonego wytwarzania. Wskazanie czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie, które nie przynoszą wartości dodanej (straty) i prezentacja sposobów ich eliminacji. Uczestnicy:...

Audity wewnętrzne w laboratoriach badawczych, 2006-11-29_30 , 2007-02-5_6 , 2007-05-7_8

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Metody i techniki prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych działających zgodnie z normą ISO/IEC 17025:1999. Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych Przedmiot szkolenia: Metody i techniki prowadzenia...

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe, 2006-11-27_28 , 2007-01-4_5 , 2007-03-22_23 , 2007-06-11_12

Organizator:
TQMsoft
Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe Przedmiot szkolenia: Zadania i techniki SPC. Ocena zdolności procesu. Karty kontrolne wg wytycznych PN-ISO 8258 Karty kontrolne Shewharta. Zakładanie, prowadzenie i interpretacja kart...

Metody statystyczne w Six Sigma poziom „black belt” , 2006-12-4_8 , 2007-06-18_22

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Metody statystyczne w Six Sigma. Możliwości wykorzystania metod statystycznych w planie doskonalenia Define (zdefiniuj) – Measure (zmierz) - Analyze (analizuj)– Improve (doskonal) – Control (sprawdź) - (DMAIC). Na szkolenie...

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ ,2006-11-23_24 , 2007-02-1_2 , 2007-04-12_13 , 2007-06-26_27

Organizator:
TQMsoft
Przedmiot szkolenia: Zasady stosowania statystycznych planów odbiorczych do badania jakości produkcji gotowej, wg wytycznych: * PN-ISO 2859-1 + AC1 "Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partia...

Koszty jakości , 2006-12-7_8 , 2007-01-29_30 , 2007-03-19_20 , 2007-06-25_26

Organizator:
TQMsoft
Podstawy metodyki prowadzenia rachunku kosztów jakości zgodnie z powszechnie stosowanym w krajach EWG modelem PAF oraz PC (wg PN-ISO 9004-1, PN-ISO 9004-3, BS 6143). Program szkolenia: Wykład: * Najważniejsze pojęcia związane z rachunkiem...

Zapytaj o ofertę grupę odpowiednio dobranych firm z branży laboratoryjnej.
Wybierz dogodną dla siebie metodę złożenia zapytania:

Zadzwoń do nas

--LUB--

Zostaw swój numer telefonu

Oddzwonimy

--LUB--

Szukasz dostawcy?

Poznaj najlepsze oferty

  1. Wypełniasz krótki formularz
  2. Przekazujemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży laboratoryjnej
  3. Porównujesz oferty i wybierasz najlepszą

Usługa jest bezpłatna

Szukam oferty jako:
(opisz, czego poszukujesz)
Dane kontaktowe: