Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2013-08-02
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS

Kapilarna chromatografia gazowa:
- rodzaje oraz fizyko-chemiczne podstawy chromatografii gazowej; mechanizm rozdzielenia w podziałowej chromatografii gazowej; współczynnik podziału; oddziaływania w roztworze; pojęcie półki teoretycznej
Wielkości retencyjne: czas retencji, całkowity, martwy, zredukowany (poprawiony)
względny czas retencji, indeks retencji, fazy nieruchome, stałe McReynoldsa
Zajęcia laboratoryjne
- Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa i ilościowa .
- Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową
Kapilarna chromatografia gazowa: pakowane oraz kapilarne kolumny chromatograficzne;
współczynnik â; dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego; zależność czasu
retencji od temperatury; programowanie temperatury; dozownik split/splitless; detektory
Analiza jakościowa i ilościowa.
Zajęcia laboratoryjne:
- Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa i ilościowa
- Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometria masową
Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową:
- podstawy spektrometrii masowej,
- metody jonizacji,
- spektrometry masowe wysokiej rozdzielczości oraz kwadrupolowe,
- analiza jakościowa metodą GC/MS,
- pomiar całkowitego prądu jonowego (TIC),
- monitorowanie wybranych jonów (SIM)
Typowe problemy w GC - podsumowanie i dyskusja

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży laboratoryjnej.

Dystrybutor

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.

Adres: Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin

Nr telefonu: 81 4420496 Skopiuj

Faks: 81 4420496 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl