Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-05-21
Preparaty diagnostyczne - Surowica antyglobulinowa poliwalentna
Świadectwo dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Zastosowanie preparatu:
Surowica otrzymywana jest drogą immunizacji zwierząt. Reaguje z immunoglobulinami (IgG) oraz niektórymi składnikami komplementu (C3b i C3d).
Służy do rutynowych badań immunohematologicznych, do prób krzyżowych, do wykrywania alloprzeciwciał i autoprzeciwciał zaadsorbowanych in vivo i in vitro na krwinkach czerwonych oraz do oznaczania antygenów krwinek czerwonych.
Sposób wykonania testu zawarty jest w ulotce informacyjnej dołączonej do każdego opakowania.
Preparat podlega kontroli seryjnej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.

Opakowanie:
5 fiolek z liofilizatem

Termin ważności:
2 lata

Przechowywanie:
temp. 2-8°C.

Dystrybutor

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Adres: Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
Nr telefonu: 022 8514587 Pokaż numer
Faks: 022 8515211 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl

Kategorie produktu