Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-07-07
Mieszaniny gazów Experis®
Gazy kalibracyjne Experis
Producent:
Air Products

Mieszanki gazów Experis® są używane we wszystkich sektorach przemysłu. Do ich bezpośrednich zastosowań należą: lasery, atmosfera ochronna w piecach przemysłowych, hodowle biologiczne, testy bezpieczeństwa urządzeń wykorzystujących gaz ziemny, a nawet oświetlenie. Najszersze zastosowanie znajdują jednak przy kalibracji takich instrumentów, jak systemy ciągłego monitoringu emisji lub chromatografy. Do największych naszych klientów należą branże: chemiczna, ochrony środowiska, petrochemiczna, farmaceutyczna, samochodowa oraz usług analitycznych, a mieszaniny gazów Experis® są stosowane w każdym laboratorium i w każdym analizatorze na linii produkcyjnej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w uzyskiwaniu specjalistycznych gazów i postępowaniu z nimi w Air Products potrafimy przygotować niezawodne mieszaniny gazów. Mieszanka gazów Experis® jest początkowo gazem złożonym z dwóch lub więcej składników, z których każdy został starannie oczyszczony, aby obniżyć zawartość wilgoci i innych zanieczyszczeń do poziomu rzędu części na miliard. Każdy z ponad 300 surowców jest analizowany, a ich czystość jest certyfikowana. Składniki są następnie mieszane przy zachowaniu wymaganej dokładności i zastosowaniu starannie dobranych metod. Air Products stosuje kilka metod przygotowania mieszanek w zależności od zastosowania. Najczęściej stosowaną techniką w produkcji mieszanek jest napełnianie grawimetryczne. Możliwe jest także napełnianie metodami ciśnieniową i objętościową, w których używa się strzykawki, a później stosuje kolejne rozcieńczenia. Metoda jest dobierana indywidualnie dla każdej konkretnej mieszaniny. Zapewnia to zminimalizowanie poziomu niepewności co do składu, ekonomiczność i skrócony czas dostawy.

Wprowadzenie prawidłowej mieszanki gazów do butli jest tylko punktem początkowym. Dziesięć miesięcy później Twoja butla – teraz w ¾ pusta – ma za sobą przechowywanie w gorących magazynach i na mroźnych placach. Powstaje pytanie: co zawiera teraz? Odpowiedź brzmi: wszystko to, co zawierała opuszczając zakład, a my dysponujemy liczbami, które tego dowodzą. Dzięki starannemu doborowi butli i zaworu, zastosowaniu najnowszych technologii obróbki powierzchni, przygotowaniu butli i precyzyjnemu doborowi gazowych składników potrafimy przygotować mieszanki, których właściwości będą przez lata pozostawać w wąskich granicach wyznaczonych przez specyfikację, nawet gdy gazy stanowiące składniki mieszanki są wysoce reaktywne lub występują w bardzo niskich stężeniach.

Butle i zawory stosowane do mieszanek gazów Experis® są starannie dobierane, odpowiednio do przechowywanych gazów. Dzięki stosowanym materiałom, wykończeniu powierzchni, przygotowaniu wnętrza butli i specjalnym powłokom na wewnętrznych powierzchniach nasze butle nie reagują w żaden sposób z mieszankami gazów. Ma to ogromne znaczenie, bowiem choćby ślad wody lub innych zanieczyszczeń zaadsorbowanych na powierzchni butli może poważnie zmienić skład wielu mieszanek gazów. Jesteśmy przekonani, że nasza technologia powlekania wewnętrznej powierzchni butli jest najlepsza na świecie. Klient musi wiedzieć tylko tyle, że mieszanki gazów Experis® mają najdłuższy ze wszystkich oferowanych mieszanek gazów okres stabilności składu.

Każda butla gazu kalibracyjnego Experis® jest napełniana w jednym z naszych zakładów w Europie przez oddanych swojej pracy i doświadczonych specjalistów Air Products. Każda butla jest opatrzona niepowtarzalnym identyfikatorem i zarówno butla, jak i jej zawartość, pozostają w pełniej zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm. Gwarancją, że zawartość jest zgodna z naszymi deklaracjami, stanowi towarzyszący każdej butli certyfikat analizy, w pełni odpowiadający wymaganiom normy ISO6141, który zawiera wszystkie konieczne dane zapewniające łatwą identyfikację produktu.

Aby zapewnić najwyższą dokładność oraz spójność pomiarową, butle mieszanek Experis® mogą być także dostarczane wraz z certyfikatami kalibracyjnymi wydanymi przez jedno z naszych laboratoriów akredytowanych zgodnie z wymaganiami ISO17025, potwierdzającymi, że mieszanki te nadają się do większości specjalistycznych zastosowań analitycznych w wielu różnych branżach: motoryzacyjnej, ochrony środowiska, gazu ziemnego i innych.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Air Products Sp. z o.o.

Adres: 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

Nr telefonu: 77 405 45 46 Skopiuj

E-mail: infopl@airproducts.com Skopiuj
WWW: www.airproducts.com.pl/gazy_specjalne

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...