empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10
BUCHI NIR-Online

Zastosowanie bliskiej podczerwieni w procesie

Producent:
BUCHI LABORTECHNIK

Rozwiązania BUCHI NIR-Online® umożliwiają zwiększenie produktywności i wyższej jakości przy maksymalnych marżach zysku brutto. Wspieramy Cię w optymalizacji wszystkich etapów produkcji - od kontroli towarów przychodzących po wypuszczanie gotowych produktów.

BUCHI oferuje dwie grupy produktowe w zakresie rozwiązań NIR online:

Analizator procesu NIR-Online

Ścisły monitoring kluczowych parametrów, takich jak: wilgotność, poziom tłuszczu lub białka jest niezbędny do skorygowania odchyleń występujących w procesie produkcyjnym. Czujniki BUCHI NIR-Online® zapewniają stałe i precyzyjne pomiary w ciągu kilku sekund, aby zapewnić maksymalną wydajność produkcyjną.

System Multipoint NIR-Online

Rozwiązania BUCHI NIR-Online® umożliwiają ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów takich jak: wilgotność, zawartość białka, tłuszczu, popiołu, skrobi, błonnika lub oleju resztkowego na każdym etapie procesu. Innowacyjne głowice Multipoint zapewniają najbardziej opłacalny sposób monitorowania odpowiednich punktów kontrolnych np.: podczas mielenia nasion i ziarna oraz produkcji żywności i pasz. Dowiedz się więcej o MultiPoint

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak działają analizatory procesowe NIR-Online?

Zasada działania analizatorów NIR-Online wygląda następująco: światło białe emitowane jest w trybie ciągłym przez lampę wolframową i oświetla próbkę. Rozproszone światło, odbite od próbki dociera do elementu dyspersyjnego (nieruchoma siatka dyfrakcyjna) a powstałe monochromatyczne światło rozproszone wykrywane jest za pomocą matrycy diodowej, składającej się zazwyczaj z 256 diod. Każda dioda zbiera natężenie określonego zakresu długości fali w zależności od jej położenia w przestrzeni. Te indywidualne sygnały diodowe powszechnie są określane jako piksele. Stosunek zmierzonej intensywności (I) do intensywności białego światła referencyjnego (I0) a także konwersja pikseli do skali długości fali skutkuje powstaniem widma, wykreślonego w jednostce [nm] lub [cm-1]. Oprogramowanie chemometryczne przewiduje właściwości molekularne próbki na podstawie zmierzonego widma po przeprowadzonej kalibracji.

Czy technologia matrycy diodowej jest korzystniejsza niż FT-NIR w środowisku procesowym?

Tak, zastosowanie matrycy diodowej pozwala na wykrycie określonego zakresu długości fali bez żadnych przestojów czasowych w milisekundach. Uśrednienie do 200 widm na sekundę daje doskonały stosunek sygnału do szumu i pozwala wykryć szybko poruszające się produkty w rurociągach lub nad poruszającym się taśmociągiem. Z tego powodu, błędy pomiarowe podczas uśredniania wynikające z naturalnej wariancji próbki, są pomijane. Ponadto, analizatory procesowe działające w oparciu o technologię matrycy diodowej, nie zawierają żadnych ruchomych elementów a co za tym idzie, są solidne w swojej konstrukcji. Doskonale nadają się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, takich jak wibracje, ekstremalne temperatury czy wilgotność.

Czy potrzebuję stosować funkcję AutoCal?

Zdecydowanie zalecamy jej zastosowanie. AutoCal to prosta opcja, którą uruchamia się za jednym kliknięciem myszy, pozwalająca na bezpośredni pomiar próbki w funkcji czasu. Próbka zbierana jest manualnie w górę lub w dół (można również zbierać próbkę automatycznie dzięki opcjonalnemu próbnikowi by-pass) w punkcie pomiarowym i poddawana analizie referencyjnej. Następnie otrzymane wyniki (np. % białka, wilgotności i tłuszczu) są wprowadzane bezpośrednio do oprogramowania. W tym wypadku wpisywane są tylko trzy wartości: białko, wilgotność i tłuszcz, które są automatycznie włączane do kalibracji. To naprawdę jest takie proste – nie ma potrzeby eksportu/importu danych kalibracyjnych do zewnętrznego oprogramowania chemometrycznego i ponownego importu do analizatora. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż powyżej opisana procedura może być zastąpiona manualnym i czasochłonnym procesem.

Mierzyć in-line, at-line a może off-line?

Analizatory procesowe NIR-Online dają bezpośrednie i natychmiastowe informacje o produkcie lub półprodukcie, informacje te wyświetlane są na bieżąco jako wykresy trendów. Dzięki temu, szybka informacja daje możliwość szybkiej interwencji inżynierów procesowych w optymalizacji marginesów bezpieczeństwa/tolerancji dla zwiększenia profitów, albo po prostu zmniejszyć partie do odpadów lub ponownego wykorzystania. Ponadto, można kontrolować całe partie przychodzących materiałów lub gotowych produktów. W konsekwencji, wyeliminowane są błędy związane z poborem i analizą próbek w laboratorium a co za tym idzie, zapewnione jest właściwe przechowywanie i dostawa materiałów.

Kiedy wybrać analizator NIR-Multipoint zamiast kilku pojedynczych analizatorów?

Ilekroć koszt światłowodów i głowicy Multipoint Head przekraczają koszt pojedynczego analizatora NIR-Online. Jako zasadę należy przyjąć, że maksymalna odległość głowic Multipoint Head nie powinna być większa niż 150-200 m, ze względu na koszt światłowodów.
Rozwiązanie NIR-Online Multipoint z oczekującym na zgłoszenie patentowe połączeniem łańcuchowym, jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie analizy wykonywane są w odległościach mniejszych jak 150 m, np. wzdłuż linii produkcyjnych lub na równoległych liniach produkcyjnych.

Czy światłowody starzeją się i trzeba je często wymieniać?

Nie w zakresie bliskiej podczerwieni.
W niskoenergetycznym zakresie bliskiej podczerwieni, stosowanym w analizatorach procesowych NIR-Online należy brać pod uwagę właściwie tylko mechaniczne urazy, jak np. zginanie światłowodów. Przy odpowiednim utrzymaniu, całkowity czas życia światłowodów jest rzędu dekad. Dodatkowo, w trakcie pomiaru referencyjnego i pomiaru próbki brane są pod uwagę wszelkie negatywne skutki wpływające na światłowody a zatem pomijane są podczas określania I/I0.
Duże starzenie się światłowodów szklanych (tłumienie sygnału w światłowodzie) obserwowane jest w przypadku analiz wysokoenergetycznych, jak promieniowanie ultrafioletowego (UV) lub rentgenowskie, prowadzących do powstawania defektów szkła. Powoduje to obniżenie współczynnika całkowitego odbicia, czyli podstawowej właściwości i zasady działania światłowodu. Powyżej opisane defekty szklane nie występuję w zakresie bliskiej podczerwieni.

Czy zastosowanie światłowodów powoduje utratę danych?

Sprzężenie światła ze światłowodem zawsze prowadzi do nieznacznej utraty intensywności (sygnału) w porównaniu z analizą bezpośrednią. Jedynie wiązki światła poniżej pewnego kąta krytycznego podanego przez aperturę numeryczną mogą być transportowane (całkowicie odbijane) przez światłowód. Jednakże, efekty te można w prosty sposób skompensować poprzez uśrednienie widma a przez to zwiększenie stosunku sygnału do szumu. Technologia szybkiej matrycy diodowej z analizatorach NIR-Online pozwala rejestrować widma z prędkością do 200 widm na sekundę. Uzyskuje się wystarczającą wartość stosunku sygnału do szumu w ciągu sekund!

 

Analizator BUCHI NIR-Online

Ścisły monitoring kluczowych parametrów, takich jak: wilgotność, poziom tłuszczu lub białka jest niezbędny do skorygowania odchyleń występujących w procesie produkcyjnym. Czujniki BUCHI NIR-Online® zapewniają stałe i precyzyjne pomiary w ciągu kilku sekund, aby zapewnić maksymalną wydajność produkcyjną.

 

KORZYŚCI:

Wydajność

Bezpośrednie, w pełni automatyczne wyświetlanie kluczowych parametrów istniejącego systemu kontroli procesu:

  • Generowanie raportów oraz funkcja audytu do natychmiastowego tworzenia dokumentacji
  • Funkcja kalibracji do łatwej optymalizacji metod referencyjnych zbierania próbek dzięki opcjonalnemu samplerowi bypass

Szybki zwrot kosztów

  • Średni okres zwrotu poniesionych kosztów trwa poniżej roku
  • Natychmiastowe korekty procesu minimalizują straty oraz konieczność dodatkowej pracy
  • Optymalizacja kluczowych parametrów dla maksymalnej marży
  • Opatentowana funkcja auto-kalibracji eliminuje potrzebę kalibracji wewnętrznych lub zakupu baz danych kalibracji

Rozległa wiedza na temat procesów

  • Prosta integracja z systemami kontroli procesów
  • Klasa ochrony przed wnikaniem (IP 65, IP66k) oraz certyfikat ATEX (gaz i pył)
  • Rozwiązania przygotowane pod klucz dla wymagających punktów pomiarowych, takich jak: przerywany przepływ produktu w przenośnikach kubełkowych
  • Niezawodne wyniki dzięki czujnikowi kontroli temperatury

 

DANE TECHNICZNE:

X-One:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: nie
Obrazowanie: nie
Układ dwóch lamp: tak
Lampa/żywotność: halogenowa wolframowa / 18 000 h (2 x 9000h)
Odległość pomiarowa: 0-20 mm
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): tak
Dust-Ex: tak
Gas-Ex: tak
Wysoka prędkość (V3S): tak
Czas pomiarowy: V2: 10 widm/sek; V3: 20 widm/sek; V3S: 200 widm/sek; PA2: 5 widm/sek
Średnica plamki oświetleniowej: 30-40 mm
IP: 65, 66, 66k lub 68

X-Sential:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: tak
Obrazowanie: nie
Układ dwóch lamp: tak
Lampa/żywotność: halogenowa wolframowa / 18 000 h (2 x 9000h)
Odległość pomiarowa: 0-20 mm
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): nie
Dust-Ex: nie
Gas-Ex: nie
Wysoka prędkość (V3S): nie
Czas pomiarowy: 20 widm/sek
Średnica plamki oświetleniowej: 10 lub 40 mm
IP: 69/X9k

X-Two:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: nie
Obrazowanie: tak
Układ dwóch lamp: tak
Lampa/żywotność: halogenowa wolframowa / 18 000 h (2 x 9000h)
Odległość pomiarowa: 0-20 mm
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): tak
Dust-Ex: tak
Gas-Ex: nie
Wysoka prędkość (V3S): nie
Czas pomiarowy: V2: 10 widm/sek; V3: 20 widm/sek; PA2: 5 widm/sek
Średnica plamki oświetleniowej: 30-40 mm
IP: 65, 66, 66k lub 68

X-Three:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: tak
Obrazowanie: nie
Układ dwóch lamp: tak
Lampa/żywotność: halogenowa wolframowa / 18 000 h (2 x 9000h)
Odległość pomiarowa: 0-20 mm
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): tak
Dust-Ex: tak
Gas-Ex: tak
Wysoka prędkość (V3S): nie
Czas pomiarowy: V2: 10 widm/sek; V3: 20 widm/sek; PA2: 5 widm/sek
Średnica plamki oświetleniowej: 30-40 mm
IP: 65, 66, 66k lub 68

X-Four:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: tak
Obrazowanie: tak
Układ dwóch lamp: tak
Lampa/żywotność: halogenowa wolframowa / 18 000 h (2 x 9000h)
Odległość pomiarowa: 0-20 mm
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): tak
Dust-Ex: tak
Gas-Ex: nie
Wysoka prędkość (V3S): nie
Czas pomiarowy: V2: 10 widm/sek; V3: 20 widm/sek; PA2: 5 widm/sek
Średnica plamki oświetleniowej: 30-40 mm
IP: 65, 66, 66k lub 68

X-Beam:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: tak
Obrazowanie: nie
Układ dwóch lamp: tak
Lampa/żywotność: halogenowa wolframowa / 18 000 h (2 x 9000h)
Odległość pomiarowa: 100-200 mm
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): nie
Dust-Ex: tak
Gas-Ex: tak
Wysoka prędkość (V3S): nie
Czas pomiarowy: V2: 10 widm/sek; V3: 20 widm/sek;
Średnica plamki oświetleniowej: 30-40 mm
IP: 65, 66, 66k lub 68

X-FFPA:

Detektor NIR: tak
Detektor Vis: tak
Obrazowanie: nie
Układ dwóch lamp: nie
Odległość pomiarowa: zanurzenie
Detektor: matryca diodowa
Rozszerzony zakres falowy (PA2): nie
Dust-Ex: tak
Gas-Ex: nie
Wysoka prędkość (V3S): nie
Czas pomiarowy: V2: 10 widm/sek; V3: 20 widm/sek;
Średnica plamki oświetleniowej: 30-40 mm
IP: 65, 66, 66k lub 68

Więcej informacji o NIR-Online

Potrzebujesz mierzyć różne parametry w wielu miejscach pomiarowych? Dowiedz się więcej o czujnikach NIR-Online Multipoint klikając tutaj.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży laboratoryjnej.

Dystrybutor

BUCHI Labortechnik AG

Adres: ul. Stanislawa Bodycha 73, 05-816 Reguły k. Warszawy

Nr telefonu: +48 690840460 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl