Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-06-20
Barwne dyski, reagenty i akcesoria dla Komparatorów 2000
Producent:
LOVIBOND
Parametr: Aminy
Dysk: 3/58 (23 58 00)
Reagenty: AMINE; ilość testów: 100 (51 10 10), 250 (51 10 11)
Akcesoria: Rurka ekstrakcyjna AF260 (35 26 00)

Parametr: Azot amonowy
1. Dysk: 3/112 (23 00 60)
Reagenty:
- AMMONIA No.1; ilość testów: 100 (51 25 80), 250 (51 25 81)
- AMMONIA No.2; ilość testów: 100 (51 25 90), 250 (51 25 91)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)
2. Dysk: 3/113 (23 00 70)
Reagenty: AMMONIA No.1/2
Akcesoria: 13,5 mm kuwety,10 ml (35 20 00)
3. Dysk: 3/125 (23 01 80)
Reagenty: AMMONIA No.1/2
Akcesoria: 5 mm kuwety W680 (60 67 90)

Parametr: Azot azotanowy
Dysk: 3/124 (23 01 70)
Reagenty:
- NITRATE-TEST TABLETS; ilość testów: 100 (w butelce) (50 28 10)
- NITRATETest Powder; ilość testów: 15 g (46 52 30)
- NITRATE LR; ; ilość testów: 100 (51 23 10), 250 (21 23 11)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00); rurka do testu azotanowego (36 62 20)

Parametr: Azot azotynowy
1. Dysk: 3/103 (23 00 30)
Reagenty: NITRITE LR; ilość testów: 100 (51 23 10), 250 (51 23 11)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: NJP (28 39 60)
Reagenty:
- NITRITE LR; ilość testów: 100 (51 23 10), 250 (51 23 11)
- NITRITE ACIDIFYING; ilość testów: 250 (w butelce) (50 23 71)
Akcesoria: Cylindry Nesslera 113mm (35 30 60)
3. Dysk: NJ (28 35 80)
Reagenty: We własnym zakresie
Akcesoria: Cylindry Nesslera 113mm (35 30 60)

Parametr: Brom
1. Dysk: 3/53A (23 53 10)
Reagenty: DPD No.1; ilość testów: 100 (51 10 60), 250 (51 10 61), 500 (51 10 62)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/53B (23 53 20)
Reagenty: DPD No.1
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Chlor ogólny WZ
1. Dysk: 3/2ARP (23 20 70)
Reagenty:
- CHLORINE HR (KI); ilość testów: 100 (51 30 00), 250 (51 30 01)
- ACIDIFYINGGP; ilość testów: 100 (51 54 80), 250 (51 54 81)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/2IOD (23 20 90)
Reagenty: CHLORINE HR (KI), ACIDIFYINGGP
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Chlor (wolny, związany, ogólny)
1. Dysk: 3/40E (23 40 60)
Reagenty:
- DPDNo.1; ilość testów: 100 (51 10 60), 250 (51 10 61), 500 (51 10 62)
- DPDNo.2; ilość testów: 100 (51 15 30), 250 (51 15 31), 500 (51 15 32)
- DPDNo.3; ilość testów: 100 (51 10 80), 250 (51 10 81), 500 (51 10 82)
- DPDNo.4; ilość testów: 100 (51 12 20), 250 (51 12 21), 500 (51 12 22)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)
2. Dysk: 3/40F (23 40 70)
Reagenty: DPD No.1/2/3/4
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)
3. Dyski: 3/40A (23 40 10), 3/40J (23 41 40), 3/40B (23 40 20), 3/40K (23 39 30), 3/40S (23 40 90), 3/40P (23 39 20)
Reagenty: DPD No.1/2/3/4
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
4. Dysk: 3/40HN (23 40 81)
Reagenty: DPD No.1/2/3/4
Akcesoria: 5 mm kuwety W680 (60 67 90)

Parametr: Chlor (wolny, związany, ogólny)
Dyski: NDPB (28 34 50), NDPC (28 34 60), NDP (28 34 40), NDPD (28 34 70)
Reagenty:
- DPD No.1 NESSLERISER; ilość testów: 100 (51 12 30), 250 (51 12 31)
- DPD No.2 NESSLERISER; ilość testów: 100 (51 12 40), 250 (51 12 41)
- DPD No.3 NESSLERISER; ilość testów: 100 (51 12 50), 250 (51 12 51)
- DPD No.4 NESSLERISER; ilość testów: 100 (51 12 60), 250 (51 12 61)
Akcesoria: Nessleriser 2150 (17 21 50); Cylindry Nesslera 113mm (35 30 60)

Parametr: Chrom
Dysk: 3/59 (23 59 00)
Reagenty: We własnym zakresie
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Cynk
1. Dysk: 3/151 (23 04 70)
Reagenty: COOPER/ZINC LR; ilość testów: 100 (51 26 20), 250 (51 26 21)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/102 (23 00 20)
Reagenty: COOPER/ZINC HR; ilość testów: 100 (51 23 40), 250 (51 23 41)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Dwutlenek chloru
1. Dysk: 3/40ED (29 79 70)
Reagenty: DPD No.1; ilość testów: 100 (51 10 60), 250 (51 10 61)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)
2. Dysk: 3/157 (23 05 70)
Reagenty:
- CHLORINE HR (KI); ilość testów: 100 (51 30 00), 250 (51 30 01)
- ACIDIFYING GP; ilość testów: 100 (51 54 80), 250 (51 54 81)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)

Parametr: Fosforany
1. Dysk: 3/133 (23 02 70)
Reagenty:
- PHOSPHATE No.1 LR; ilość testów: 100 (51 30 40), 250 (51 30 41)
- PHOSPHATE No.2 LR; ilość testów: 100 (51 30 50), 250 (51 30 51)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/136 (23 03 10), 3/70 (23 70 00)
Reagenty: PHOSPHATE HR; ilość testów: 100 (51 19 80), 250 (51 19 81)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
3. Dysk: 3/60 (23 60 00)
Reagenty: Vanadomolybdate-Reagent; ilość testów: 1 Litr (46 84 04)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Glin
Dysk: 3/127 (23 02 00)
Reagenty:
- ALUMINIUM No.1; ilość testów: 100 (51 54 60), 250 (51 54 61)
- ALUMINIUMNo. 2; ilość testów: 100 (51 54 70), 250 (51 54 71)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Hydrazyna
1. Dysk: 3/126 (23 01 90)
Reagenty: HYDRAZINE TEST-Powder; ilość testów: 30 g (46 29 10)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/135 (23 02 90)
Reagenty: HYDRAZINE TEST-Powder; ilość testów: 30 g (46 29 10)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)

Parametr: Krzem
1. Dysk: 3/139 (23 03 40)
Reagenty:
- SILICA No.1; ilość testów: 100 (51 31 30), 250 (51 31 31)
- SILICA No.2; ilość testów: 100 (51 31 40), 250 (51 31 41)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/147 (23 04 20)
Reagenty: SILICA No.1/No.2; ilość testów: 100 (51 31 30)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
3. Dysk: 3/13 (23 04 20)
Reagenty: Ammonium Molybdate; ilość testów: 100 ml (46 02 41)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)
4. Dysk: NN (28 36 30)
Reagenty: Ammonium Molybdate; ilość testów: 100 ml (46 02 41)
Akcesoria: Nessleriser 2150 (17 21 50), Cyl. Nesslera 113mm (35 30 60)

Parametr: Miedź
1. Dysk: 3/106 (23 00 50)
Reagenty: COPPER/ZINC LR; ilość testów: 100 (51 26 20), 250 (51 26 21)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/110 (23 00 40)
Reagenty: COPPER/ZINC HR; ilość testów: 100 (51 23 40), 250 (51 23 41)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10 ml (35 20 00)

Parametr: Molibdenian
Dysk: 3/137 (23 03 20)
Reagenty:
- MOLIBDATE No.1; ilość testów: 100 (51 30 60), 250 (51 30 61)
- MOLIBDATE No.2; ilość testów: 100 (51 30 70), 250 (51 30 71)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)

Parametr: Ozon
1. Dysk: 3/67 (23 67 00)
Reagenty: DPD No.4; ilość testów: 100 (51 12 20), 250 (51 12 21)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/148 (23 04 40)
Reagenty: OZONE-INDIGO; ilość testów: 100 (51 31 70), 250 (51 31 71)
Akcesoria: 40 mm kuwety W680/40 (60 68 90)

Parametr: pH
1. Dysk: 2/1B (22 10 30)
Reagenty: BROMOPHENOL BLUE; ilość testów: 100 (51 16 20), 250 (51 16 21)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
2. Dysk: 2/1C (22 10 50)
Reagenty: BROMOCRESOL GREEN; ilość testów: 100 (51 17 60), 250 (51 17 61)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
3. Dysk: 2/1E (22 10 80)
Reagenty: METHYL RED; ilość testów: 100 ml (45 16 31), 250 ml (45 16 32)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
4. Dysk: 2/1G (22 11 00)
Reagenty: BROMOCRESOL PURPLE; ilość testów: 100 (51 17 30), 250 (51 17 31)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
5. Dysk: 2/1H (22 11 10)
Reagenty: BROMOTHYMOL BLUE; ilość testów: 100 (51 16 40), 250 (51 16 41)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
6. Dysk: 2/1J (22 11 30)
Reagenty: PHENOL RED; ilość testów: 100 (51 17 50), 250 (51 17 51)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
7. Dysk: 2/1K (22 11 40)
Reagenty: CRESOL RED; ilość testów: 100 (51 16 00), 250 (51 16 01)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
8. Dysk: 2/1L (22 11 90)
Reagenty: THYMOL BLUE; ilość testów: 100 (51 16 50), 250 (51 16 51)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)

Parametr: Siarczki
Dysk: 3/128 (23 02 10)
Reagenty:
- SULPHIDE no.1; ilość testów: 100 (w but.) (50 29 30)
- SULPHIDE no.2; ilość testów: 100 (w but.) (50 29 40)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)

Parametr: Skala barwna Hazena/ APHA
Dyski: NSH (28 41 70), NSB (28 41 20), CAA (28 41 50), CAB (28 41 60)
Reagenty: Odczynnik odpowiedni do rodzaju próbki
Akcesoria: Nessleriser 2150, (17 21 50), Cylindry Nesslera 113 mm (35 30 60)

Parametr: Tlen
1. Dysk: 3/165 (23 06 50)
Reagenty:
- DO-Reagent No.1; ilość testów: 100 (46 11 50)
- DO-Reagent No.2; ilość testów: 100 (46 11 60)
- DO-Reagent No.3; ilość testów: 100 (46 11 70)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
2. Dysk: NOE (28 36 80)
Reagenty: INDIGO CARMINE; ilość testów: 50 (w but.) (50 15 10)
Akcesoria: Nessleriser 2150 (17 21 50), Specjalny szklany cylinder AF315 (35 31 50)

Parametr: Żelazo
1. Dysk: 3/116 (23 01 00)
Reagenty:
- IRON LR; ilość testów: 100 (51 53 70), 250 (51 53 71)
- IRON(II) LR; ilość testów: 100 (51 54 20)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
2. Dysk: 3/117 (23 01 10)
Reagenty: IRON HR; ilość testów: 100 (51 53 80), 250 (51 53 81)
Akcesoria: 13,5 mm kuwety, 10ml (35 20 00)
3. Dysk: NOL (28 37 20)
Reagenty: IRON LR + IRON (II) LR
Akcesoria: Nessleriser 2150 (17 21 50), Cylindry Nesslera 113 mm (35 30 60)

Dystrybutor

OMC ENVAG

Adres: Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Nr telefonu: 22 858 78 78 Pokaż numer
Faks: 22 858 78 97 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu