empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2013-06-25
ANDY Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Łomianki, mazowieckie
NIP:
118-00-09-025
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (2)
ANDY oferuje:

===> Elementy do wag i systemów ważących firmy SCAIME:
- przetworniki wagowe
- belki tensometryczne
- tensometryczne czujniki siły
- tensometryczne czujniki masy
- tensometryczne czujniki przemieszczenia
- tensometryczne czujniki naprężenia
- zestawy montażowe
- analogowe i cyfrowe wzmacniacze sygnału
- programowalne terminale wagowe

===> Aparaturę firmy LAUDA:
--> Łaźnie wodne
--> Termostaty:
- laboratoryjne i przemysłowe, wyposażone w nowoczesne sterowniki, także mikroprocesorowe.
-- zakres temperatur od -90°C do +400°C
* grzejące
* chłodząco-grzejące
* zanurzeniowe
* z łaźnią przezroczystą
* z łaźnią z oknami
* z wytrząsarką
* kalibracyjne
* do pomiaru lepkości
--> Chłodziarki cyrkulacyjne
- zastępujące chłodzenie przyrządów wodą wodociągową.
--> Chłodziarki przepływowe i zanurzeniowe - rozszerzające zakres temperaturowy termostatów.
--> Profesjonalne termometry cyfrowe
--> Ręczne lub automatyczne układy do pomiaru lepkości - na bazie szklanych wiskozymetrów kapilarnych z matematyczną obróbką wyników pomiaru czasu wypływu.
--> Tensjometry
- aparaty do pomiarów napięcia powierzchniowego i międzyfazowego różnymi metodami

===> Aparaturę firmy NORMALAB-ANALIS do testowania produktów przemysłu rafineryjnego, między innymi do oznaczania:
- punktu anilinowego,
- okresu indukcyjnego,
- temperatur:
* zapłonu,
* zmięknienia,
* blokady zimnego filtru,
- pozostałości po koksowaniu metodą Conradsona i zawartości popiołu,
- liczby oktanowej, pozostałości po odparowaniu wg Noacka;
- charakterystyki demulgowalności.
--> Penetrometry
--> Wiskozymetry
--> Aparaty do destylacji normalnej i próżniowej
--> Szkło laboratoryjne.

===> Aparaturę firmy MAGTROL do testowania silników:
- pomiary obciążenia, siły i masy
- mierniki momentu obrotowego
- hamulce i sprzęgła histerezowe
- przetworniki przemieszczenia(przesunięcia)
- transmitery obrotowe

i inne...

ANDY zapewnia:

- informacje techniczne o oferowanych przyrządach i konsultacje ze specjalistami,
- informację o cenach i warunkach zakupu, transport i odprawę celną
- dostawę aparatury do odbiorcy i jej uruchomienie,
- szkolenie użytkownika w kraju i u producenta,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- dostawę części zamiennych i akcesoriów
- usługi informatyczne

Z oferty ANDY

PRODUKT

aparatura do testowania produktów przemysłu rafineryjnego

Profesjonalna aparatura do testowania produktów przemysłu rafineryjnego, między innymi do oznaczania: punktu anilinowego, okresu indukcyjnego, temperatur: zapłonu, zmięknienia, blokady zimnego filtru, pozostałości po koksowaniu metodą...

PRODUKT

Termostaty firmy LAUDA

Termostaty firmy LAUDA: - laboratoryjne i przemysłowe, - wyposażone w nowoczesne sterowniki, także mikroprocesorowe. - zakres temperatur: od -90°C do +400°C * grzejące * chłodząco-grzejące * zanurzeniowe * z łaźnią przezroczystą * z łaźnią z...

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży laboratoryjnej.

Kontakt

ANDY Sp. z o.o.

Adres: Osiedlowa 15 b Skr.poczt. 144, 05-092 Łomianki

Nr telefonu: 22 751 16 45 Skopiuj

Nr telefonu: 22 751 16 70 Skopiuj

Faks: 22 751 16 45, 22 751 16 70 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal laboratoria.xtech.pl

Oferowane marki

Oferta ANDY wg kategorii

1.1.1.1. chłodziarki cyrkulacyjne
1.1.1.2. chłodziarki przepływowe
1.1.1.3. chłodziarki zanurzeniowe
1.1.8.1. łaźnie wodne
1.1.8.2. łaźnie olejowe
1.1.9.1. termostaty analogowe
1.1.9.2. termostaty elektroniczne
1.1.9.3. termostaty grzejące
1.1.9.4. termostaty chłodząco - grzejące
1.1.9.5. ultratermostaty
1.1.9.6. termostaty zanurzeniowe
1.1.9.7. termostaty z łaźnią
1.1.9.8. termostaty z wytrząsarka
1.1.9.9. termostaty kalibracyjne
1.1.9.10. termostaty cyrkulacyjne
1.1.9.12. układy termostatowania
1.1.11.1. piece laboratoryjne
1.1.11.3. ławy i płyty grzejne
1.1.12.5. kriostaty
1.2.1.2. mieszadła magnetyczne
1.2.2.2. wytrząsarki platformowe
1.2.2.3. wytrząsarki ze stabilizacją temperatury
1.2.2.4. wytrząsarki z łaźnią wodną
1.2.5.1. uniwersalne wirówki laboratoryjne
1.2.5.8. wirówki laboratoryjne z grzaniem
1.2.5.9. wirówki laboratoryjne z chłodzeniem
1.3.1.1. automatyczne aparaty do destylacji
1.3.1.2. półautomatyczne aparaty do destylacji
1.3.1.5. akcesoria do aparatów do destylacji
1.3.2.1. wyparki rotacyjne
1.3.2.2. mikro wyparki
1.3.2.3. wyparki z wymuszonym ruchem wirowym
1.3.2.4. akcesoria do wyparek
1.3.2.5. inne wyparki laboratoryjne
1.3.3.3. inne aparaty do ekstrakcji
1.6.1. ciśnieniowe reaktory chemiczne
1.6.2. mikrofalowe reaktory chemiczne
1.6.3. przepływowe reaktory chemiczne
1.6.4. wielostanowiskowe reaktory chemiczne
1.6.5. automatyczne reaktory chemiczne
1.6.6. specjalistyczne reaktory chemiczne
1.6.7. inne reaktory chemiczne
2.2.1.2. pipety automatyczne
2.2.2.2. biurety automatyczne
2.2.4. titratory laboratoryjne
2.2.8. akcesoria do laboratoryjnych urządzeń dozujących
2.4.1. Statywy
2.5.2. węże silikonowe
3.1.1.11. inne wagi laboratoryjne
3.1.2. stacje wagowe
3.1.3.3. inne akcesoria do systemów wagowych
3.2.1.1.2. termometry elektroniczne
3.2.1.1.3. termometry oporowe
3.2.1.2. termopary
3.2.2.1. higrometry
3.2.2.2. higrografy
3.2.2.3. termohigrometry
3.2.2.4. inne urządzenia do pomiaru wilgotności
3.2.3.1. czujniki i przetworniki ciśnienia
3.2.3.2.1. manometry cieczowe
3.2.3.2.2. manometry różnicowe
3.2.3.2.3. manometry membranowe
3.2.3.2.4. manometry puszkowe
3.2.3.2.5. manometry cyfrowe
3.2.3.2.6. manometry z rurką Bourdona
3.2.3.2.7. manometry kapsułowe
3.2.3.2.8. manometry do homogenizatorów
3.2.3.2.9. manometry testowe
3.2.3.2.10. manometry ogólnego przeznaczenia
3.2.3.2.11. inne manometry
3.2.3.3. manowakuometry
3.2.3.4. wakuometry
3.2.3.5. barometry
3.2.3.6. ciecze manometryczne
3.2.3.7. elektroniczne sygnalizatory ciśnienia
3.2.3.8. wskaźniki cyfrowe ciśnienia
3.2.3.9. armatura do pomiarów ciśnienia
3.2.3.10. inne urządzenia do pomiaru ciśnienia
3.2.4.1. urządzenia do pomiaru przepływu masy, cieczy i sprężonych gazów
3.2.4.2. wiatromierze (anemometry)
3.2.5. urządzenia do pomiaru poziomu
3.2.6.1. areometry
3.2.6.2. piknometry
3.2.6.3. alkoholomierze
3.2.6.4. cukromierze
3.2.6.5. inne urządzenia do pomiaru gęstości
3.2.7.1. wiskozymetry
3.2.7.2. łaźnie wiskozymetryczne
3.2.7.3. inne do pomiaru lepkości
3.2.8. mętnościomierze – nefelometry
3.2.12. urządzenia do pomiaru napięcia powierzchniowego - tensjometry
3.2.15.1. elementy do budowy układów analizy gazów
3.2.15.2. elementy do budowy układów analizy cieczy
3.2.15.3. elementy do budowy układów analizy ciał stałych
3.3.1.1. elektrody pH
3.3.1.2. elektrody redox
3.3.1.3. elektrody jonoselektywne
3.3.1.4. elektrody metalowe
3.3.1.5. elektrody odniesienia
3.3.1.8. elektrody tlenowe
3.3.1.9. inne elektrody
3.3.2.1. pH-metry laboratoryjne stacjonarne
3.3.2.2. pH-metry przenośne
3.3.2.3. pH-metry kieszonkowe
3.3.2.4. akcesoria do pH-metrów
3.3.2.5. inne pH-metry
3.3.3.1. konduktometry laboratoryjne stacjonarne
3.3.3.2. konduktometry przenośne
3.3.3.3. konduktometry kieszonkowe
3.3.3.4. akcesoria do konduktometrów
3.3.3.5. inne konduktometry
3.3.4.1. mierniki tlenu rozpuszczonego
3.3.4.2. sondy tlenowe, zestawy regeneracyjne
3.3.4.3. tlenomierze laboratoryjne stacjonarne
3.3.4.4. tlenomierze przenośne
3.3.5.1. jonometry laboratoryjne stacjonarne
3.3.5.2. jonometry przenośne
3.3.5.3. inne jonometry
3.3.10.3. zestawy miareczkowe
3.4.1.1. czujniki siły na ściskanie
3.4.1.2. czujniki siły na rozciąganie
3.4.1.3. czujniki siły na skręcanie
3.4.1.4. czujniki siły na ścinanie
3.4.1.5. inne czujniki siły
3.4.2. czujniki momentu
3.4.3. czujniki naprężeń
3.4.4. dynamometry
3.4.5.1. maszyny wytrzymałościowe do badania udarności
3.4.5.2. maszyny wytrzymałościowe do badania twardości
3.4.5.3. maszyny wytrzymałościowe do badania zrywania
3.4.5.4. maszyny wytrzymałościowe do badania rozciągania
3.4.5.5. maszyny wytrzymałościowe do badania ściskania
3.4.5.6. maszyny wytrzymałościowe do badania ścinania
3.4.5.7. maszyny wytrzymałościowe do badania skręcania
3.4.5.8. maszyny wytrzymałościowe do badania rozszczepiania
3.4.5.9. maszyny wytrzymałościowe do badania rozdzierania
3.4.5.10. maszyny wytrzymałościowe do badania pomiaru kąta przegięcia
3.4.5.11. maszyny wytrzymałościowe do badania pełzania
3.4.5.12. maszyny wytrzymałościowe do badania zmęczenia materiału
3.4.5.13. uniwersalne maszyny wytrzymałościowe
3.4.5.14. przenośne urządzenia wytrzymałościowe
3.4.5.15. inne maszyny wytrzymałościowe
3.4.6. akcesoria do maszyn wytrzymałościowych
3.4.7. inne urządzenia do pomiarów wytrzymałościowych
3.19.1.8. wieloparametrowe analizatory elementarne
3.19.5.2. analizatory składu popiołu
3.19.5.4. inne analizatory węgla i popiołów
3.19.7. analizatory petrochemiczne
3.19.10.2. analizatory temperatury topnienia
3.19.10.3. analizatory temperatury krzepnięcia
3.19.10.5. analizatory temperatury zapłonu
3.21.1. TGA - analizatory termograwimetryczne
3.21.2. DSC - różnicowe kalorymetry skaningowe
3.21.3. SDT - TGA/DTA i TGA/DSC
3.21.7. DIL – analizatory dylatometryczne
3.22.3. Aparaty do pomiaru wody metodą Karla Fischera
3.22.6. wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe
5.2.8.1. bufory pH
5.2.8.3. inne bufory
5.7.1. wzorce pehametryczne
5.7.2. wzorce wiskozymetryczne
5.7.3. wzorce konduktometryczne
5.10. Media do łaźni i termostatów
6.3.2. aparaty destylacyjne
6.3.9. Inne aparaty laboratoryjne szklane
6.4.2. kapilary laboratoryjne szklane
8.5.3. Stanowiska laboratoryjne do miareczkowania
8.5.5. inne stanowiska laboratoryjne

Pokaż więcej