Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2016-05-02
Jak zaprezentować artykuły firmowe użytkownikom Serwisu?
  1. Zaloguj się do konta swojej firmy.

    Logowanie do konta

    Rys. 1. Logowanie do konta

  2. Z menu użytkownika (w prawy górnym rogu strony) kliknij Dodaj
     
    , a następnie „Dodaj artykuł" lub użyj skótu klawaturowego: Alt+l (Alt+Shift+l).

    Dodawanie artykułu firmowego

    Rys. 2. Dodawanie artykułu firmowego

  3. Wprowadź artykuł umieszczając opis i informacje. Pamiętaj, że - w przypadku artykułów - możesz umieszczać grafiki bezpośrednio w treści używając przycisku
    Add image
    . Po edycji zakończ pracę za pomocą przycisku „Zapisz i zakończ”.

    Dodawanie artykułu - formularz

    Rys. 3. Dodawanie artykułu - formularz