Powrót do listy komunikatów Dodano: 2017-03-28   |  Ostatnia aktualizacja: 2017-03-28
Danfoss Silicon Power umacnia swoją pozycję w USA i nawiązuje współpracę z przemysłowym gigantem Gen
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka", „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2016 dotyczącego podjęcia przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu inwestycji strategicznej pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" wraz z instalacjami pomocniczymi („FUTURE", „inwestycja") zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach informuje, że w dniu 30.01.2017r. podjął uchwałę o wyborze Głównego Realizatora Inwestycji („GRI"). Jako GRI dla inwestycji FUTURE został wybrany ORLEN Projekt S.A. z siedzibą w Płocku.

W dniu dzisiejszym nastąpiło ostateczne uzgodnienie warunków umowy na pełnienie funkcji GRI dla FUTURE pomiędzy Polwax S.A. i ORLEN Projekt S.A., której zapisy uzyskały pozytywną opinię ING Bank Śląski S.A. (jako Banku współfinansującego inwestycję FUTURE). Uzgodniony i zawarty w treści umowy termin zakończenia prac przez ORLEN Projekt S.A. to 31.12.2019 roku.

Wartość uzgodnionej umowy wynosi 112,6 mln zł i nie obejmuje wartości kluczowych urządzeń. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, specyficzne warunki nie występują.

W związku ze wzrostem kosztu inwestycji (obecnie szacowany koszt łącznie z już poniesionymi wydatkami wyniesie 159,9 mln zł, poprzednio szacowany koszt podany w raporcie bieżącym nr 24/2016 wynosił 123,6 mln zł) wynikającym, zarówno z wartości uzgodnionej umowy z GRI, jak również z wartości umowy na dostawę kluczowych urządzeń dla inwestycji FUTURE, o którym to zdarzeniu Spółka informowała raportem nr 8/2017 w dniu 7.03.2017r., podpisanie umowy pomiędzy Polwax S.A. i ORLEN Projekt S.A. dodatkowo uzależnione jest od akceptacji przez Bank budżetu ww. inwestycji.

Po uzyskaniu akceptacji przez Bank budżetu ww. inwestycji, nastąpi podpisanie umowy z GRI, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości niniejszej informacji poufnej zgodnie z Art.17 ust.4 MAR, ponieważ wcześniejsze jej ujawnienie przed uzyskaniem akceptacji zapisów umowy przez wszystkie strony prowadzonych uzgodnień ( w tym uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta, Banku finansującego inwestycje, ORLEN Projekt S.A.) mogłoby Polwax S.A. tel.+48 13 446 62 41 www.polwax.pl Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Ul. 3-go Maja 101, fax +48 13 446 62 52 e-mail:biuro@polwax.pl Nr KRS: 0000421781; NIP 685-20-14-881; REGON 370490581 PL 38-200 Jasło Kapitał zakładowy 515.000,00 PLN wpłacony w całości naruszyć interes Spółki oraz wprowadzić w błąd uczestników rynku kapitałowego. Ponadto w ocenie mitenta opóźnienie podania informacji poufnej do publicznej wiadomości nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także Emitent był w stanie zapewnić jej poufność.

Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
Polwax