Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Poszukujesz dostawcy?

Pozyskaj najlepsze oferty

  1. Wypełniasz tylko krótki formularz
  2. Przekazujemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży laboratoryjnej
  3. Porównujesz oferty i wybierasz najlepszą

Usługa jest bezpłatna

Poszukuję ofert jako jako:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:
Pokaż produkty:

Opracowanie z zakresu wymagań normy 11133:2014-07

Producent:
Firma Doradcza ISOTOP s.c.

Nasza firma wspólnie ze współpracującym z nami mikrobiologiem-praktykiem przygotowała polskie opracowanie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 11133:2014-07 Mikrobiologia żywności, pasz i wody. Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i...

Dystrybutor:
Firma Doradcza ISOTOP s.c.
Aktualizowano:
2017-08-16

Dokładność pomiaru a dokładność przyrządu pomiarowego

Podstawowe problemy zapewnienia jakości w laboratorium Metrologia chemiczna Spójność pomiarowa Kalibracja a wzorcowanie Częstotliwość kalibracji Kontrola kalibracji Wpływy na dokładność przyrządu Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym Kalibracja...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Badania czynników szkodliwych w Środowisku Pracy - hałas i drgania, walidacja i szacowanie niepewno

Wzorcowanie i sprawdzenie przyrządów pomiarowych - Przegląd świadectw wzorcowania i wyznaczenie składowych niepewności - Instrukcja sprawdzenia przyrządów pomiarowych Metoda badawcza - Pomiar i ocena hałasu słyszalnego (PN- ISO 9612:2011) -...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Integracja systemu zarządzania laboratorium z innymi systemami zarządzania w organizacji

Rola i zadania laboratorium badawczego w zintegrowanym systemie jakości Norma PN EN ISO/IEC 17025 a PN EN ISO 9001, powiązanie wymagań obu normy Procesowe podejście przy opracowaniu i wdrożeniu systemu jakości w laboratorium Udokumentowanie...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Pobieranie próbek biopaliw stałych

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? Zapoznasz się z metodami pobierania próbe biopaliw stałych wg metod znormalizowanych-biomasy do badań. Zapewnimy dyskusję i wymianę doświadczeń. Do kogo adresowane jest szkolenie? Szkolenie...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium

Metody prezentacji graficznej wyników pomiaru i ich wstępnej analizy Podstawowe miary statystyczne skupienia danych, rozrzutu i symetrii Istota i źródła niepewności pomiaru. Model matematyczny wyniku pomiaru Ważniejsze rozkłady prawdopodobieństwa...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Prezentacja miarodajności wyników w sprawozdaniach z badań

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 dotyczące zawartości sprawozdań z badań Przedstawianie wyników badań ilościowych wraz z niepewnością Zasady interpretacji wyników badań – stwierdzenie zgodności z wymaganiami Zawartość sprawozdań...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Podstawy chromatografii cieczowej - część pierwsza Klasyfikacja metod chromatograficznych; Podział chromatografii cieczowej w zależności od mechanizmu decydującego o procesie rozdzielenia; Podstawy teoretyczne procesu rozdzielania; Podstawowe...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Pomiary pól elektromagnetycznych zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz normy PN-E

Pola elektromagnetyczne naturalne i sztuczne - pola naturalne występujące w środowisku, podstawowe źródła sztucznych PEM, przegląd mechanizmów oddziaływań, przegląd wyników badań, źródła aktualnych informacji Charakterystyki środowiskowych...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17

Wymagania jednostki akredytującej laboratoria Prezentacja i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczących auditów wewnętrznych Zasady auditowania - wykorzystanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Zarządzanie programem auditów...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Paliwa stałe (węgiel): metody znormalizowane

Pobieranie i przygotowanie próbek węgla do badań wg PN-90/G-04502 Pobieranie i przygotowanie próbek węgla do badań wg PN-ISO 18283:2008 Zapoznanie się z podstawowymi założeniami znormalizowanych metod badań w zakresie oznaczania podstawowych...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywani

Dozowanie próbek w kapilarnej chromatografii gazowej: z podziałem i bez podziału; dozowanie próbek trudnolotnych: dozowanie na zimna kolumnę (cool on-column injection) oraz dozownik z programowana temperaturą (PTV) Kolumny chromatograficzne:...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Mikroklimat środowiska pracy i ocena metabolicznej produkcji ciepła. Pomiar i ocena oświetlenia elek

Wpływ warunków cieplnych na zdrowie człowieka - pojęcia i definicje Wartości normatywne; Metoda badawcza - akty prawne; przyrządy pomiarowe; wzorcowanie miernika mikroklimatu; instrukcja sprawdzenia miernika; pomiary i ocena środowisk cieplnych...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością

Zasady udzielania i utrzymywania akredytacji organizatorów badań biegłości na podstawie dokumentów PCA oraz organizacji międzynarodowych Zasady planowania, projektowania i organizacji badań biegłości Statystyczne metody analizy wyników badań...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Drgania mechaniczne i hałas w środowisku pracy. Metody pomiaru

Podstawy oceny narażenia zawodowego na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) i drgania działające na organizm przez kończyny górne (drgania miejscowe) świetle obowiązujących przepisów prawnych i...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Metrologia - podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów oraz nadzorowanie w

Pomiar i badanie – podobieństwa i różnice. Podstawowe elementy metrologii Metrologia prawna – ustawa prawo o miarach, legalizacja wpib, świadectwo legalizacji, Metrologia naukowa – wzorcowanie, świadectwo wzorcowania, informacje zawarte w...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowi

Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem - omówienie nowych regulacji prawnych Wprowadzenie w zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki Wprowadzenie do pomiarów: ogólne zasady badań, zestawy przyrządów...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Doskonalenie umiejętności auditowania - audit wewnętrzny w Laboratorium akredytowanym - kurs doskona

Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich auditowaniem Omówienie normy PN ISO 19011:2003 - zarządzanie programem auditów; zasady auditowania; rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu; działania auditowe -...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i wyznaczania ni

Wprowadzenie do stosowania technik statystycznych w laboratoriach: etapy badania statystycznego, zastosowania metod statystycznych w laboratoriach, wspomaganie analiz stat. w arkuszach kalkulacyjnych Wstępna analiza zgromadzonych wyników badań i...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Doskonalenie kompetencji kierownictwa ds. jakości oraz kierownictwa technicznego w laboratorium akre

Akredytacja - przepisy prawne, rola i zadania PCA System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Organizacja laboratorium - struktura, rola i zadania laboratorium Rola i zadania najwyższego kierownictwa Współpraca kierownictwa laboratorium...

Dystrybutor:
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
Aktualizowano:
2013-08-02

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe